Skal gi arbeidsgivere bedre forståelse av flyktningers kompetanse

Fremmer forslag om representant i alle kommuner

Fremmer forslag: Faqir Nusrullah
Foto: Rahimollah Jurmy
- Å ha representanter i alle kommunestyrer i Sogn og Fjordane vil få flyktninger til å føle seg mer velkomne og bli raskere integrert i det nye samfunnet, sier Faqir Nusrullah.
0Shares

Faqir har vært bosatt på Sandane i Gloppen kommune i snart ti år. Han har militær universitetsutdanning og jobbet som general i den afghanske hæren før han flyttet til Norge.

Symbol og bindeledd
– Representantene kan bli et symbol og et forbilde for flyktninger. De vil fungere som bindeledd mellom folk fra forskjellige kulturer og nordmenn. Representantene kan klare å hjelpe begge sider med raskere å begynne å omgås hverandre, sier Fakir.

Gjennom sine representanter kan flyktninger lettere løse sine problemer, spesielt når det gjelder arbeid, utdanning og kulturkonflikter, mener han.

Forbilder: Lokale minoritetsrepresentanter kan skape kontakt mellom innvandrere og nordmenn, mener Fariq Nusrullah.
Foto : Flickr/Creative Commons

Representantene kan hjelpe til med å gi et godt bilde av flyktninger og deres kvalifikasjoner.

Skal være kvalifiserte
– Jeg har opplevd at norske arbeidsgivere ikke har nok kunnskaper om flyktninger og deres kvalifikasjoner. Det er ingen lett oppgave, men representantene kan hjelpe til med å gi et godt bilde av enkeltpersoner og grupper av flyktninger.

Det er også viktig at representantene selv er kunnskapsrike og kvalifiserte personer, sier den afghanske eksgeneralen.

En komité også
Faqir foreslår at alle fylkeskommuner i Sogn og Fjordane skal ha minst én innvandrerrepresentant i kommunestyret. Han mener det er hensiktsmessig om flest mulig nasjonaliteter er representert. 

– Det kan for eksempel være slik at representanten i en kommune er fra Afghanistan, i en annen fra Kina og i en tredje fra Somalia og så videre, mener Faqir. 

Det andre forslaget han fremmer, er at det skal etableres en flyktningkomité i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Komiteen skal ha en nordmann på toppen.

Den skal ha faste møter minst én gang hver tredje måned og diskutere de viktigste sakene som gjelder flyktningmiljøet, foreslår han.

SV vil ha flere innvandrere
– Så er SV og jeg også positive til flere folkevalgte representanter med innvandrerbakgrunn. På landsplan har SV én representant på Stortinget. Det er Akhtar Chaudhry som er medlem i justiskomiteen. I tillegg har SV folk med innvandrerbakgrunn i partiapparatet i sentralstyret, og i noen ulike utvalg. 

Det finnes mange politikere med innvandrerbakgrunn på lokalplanet rundt om i landet, sier Sigbjørn L. Torpe, fungerende styremedlem i lokallaget Førde SV og ansvarlig for lokallagshjemmesida.

For tiden bor han i Sogndal og er opptatt med førskolelærerutdanning. Tidligere var han lokallagsleder i Førde SV.

Noe vi ønsker å gjøre
– SV her i fylket har foreløpig ikke noen fast representant med innvandrerbakgrunn i kommunestyret, men vi har en vararepresentant i Sogndal kommunestyre, Vedrana Raijc, som møter av og til.

At det er for få  SV-politikere med innvandrerbakgrunn i vårt fylke, er noe partiet ønsker å gjøre noe med og SV obber for at flere skal stå på kommune- og fylkestingsvalglista, ifølge Torpe. 

– Det er viktig at folk med ulik bakgrunn er med på å forme framtida, og vi trenger flere folk som vil være med å utvikle vår politikk og påvirke utviklinga i landet vårt. Alle som støtter vår politikk, er hjertelig velkommen til å bli medlem, sier Torpe.