Ikke religiøs plikt å omskjære guttebarn

Omskjæring av gutter er en religiøs praksis, men ikke religiøs plikt for muslimer, mener generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
Foto: Illustrasjonsbilde
- Det er ikke en religiøs plikt blant muslimer på lik linje som hos jødene, men det regnes som en praksis fra profeten og er sterkt anbefalt, sier Shoaib Sultangeneralsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN).

– Omskjæring er en skikk som stammer fra profeten Abraham, og hans pakt med Gud. Den går ut på å fjerne forhuden på penis. For disse to gruppene er det en religiøs praksis. Det gjøres også andre steder i verden, med ulike begrunnelser. I USA og deler av Afrika sør for Sahara hvor Verdens Helseorganisasjon har tilbudt og anbefalt omskjæring av menn for å jobbe mot spredning av AIDS, sier Sultan til Babyverden.

Jødene omskjærer sine guttebarn på den åttende dagen etter fødselen. Muslimer omskjærer også vanligvis guttebarn, enten på spedbarnsstadiet eller senere. Noen muslimer lar gutter omskjæres ved begynnelsen av puberteten. Dersom en voksen mann som ikke er omskåret konverterer til jødedommen eller islam, lar han seg vanligvis omskjære.

Hvem pleier å bli omskåret? Alle muslimer? Bestemte land eller kulturer? Er det noen som avstår fra omskjæring prinsipielt?

– Prinispielt blir så å si alle muslimske guttebarn omskåret. Det er ikke en religiøs plikt blant muslimer på lik linje som hos jødene, men det regnes som en praksis fra profeten og er sterkt anbefalt. Meg bekjent er det ingen gruppe som gruppe, som avstår fra dette.

I motsetning til omskjæring av jenter/kvinner, blir omskjæring av gutter/menn av mange sett på som en godtatt skikk. Kvinnelig omskjæring er et mye større og farligere inngrep og defineres i dag som kjønnslemlestelse. Omskjæring av gutter har som regel ikke vært forbudt, og det har blitt sett på som en viktig religiøs praksis for jøder og muslimer.