Barn må ikke bære ansvaret for integreringen

0Shares
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Nylig har det vært store nyhetsoppslag i VG om fem år gamle jenter som bruker hijab på skolen. Nok en gang er hijab-debatten blusset opp. Nok en gang snakkes det om hijab-forbud på skolen.

Det virker som hijab er blitt symbol på integrering. Det gir feil fokus når det gjelder integrering. Det finnes andre ting som er mer bekymringsfullt enn at små jenter går med hijab på skolen. Mange av disse barn mangler fritidstilbud, har språkvansker, og ofte er foreldrene ikke integrert i det norske samfunnet.

Et annet perspektiv som ofte glemmes i den debatten, er at mange av disse jentene kan velge bort hijaben når de blir eldre. Hijab er i dag det vestlige klær var for en del familier med pakistanske bakgrunn for en del år siden. På 1980- og 90- tallet var det mange som ikke fikk lov å gå med vestlige klær. Da var det ikke uvanlig for jenter å gjemme sine vestlige klær i skolesekken og skifte på skolen. Når de kom hjem, tok de på seg klærne foreldrene synes var anstendige. I dag er det helt vanlig å se norsk pakistanke jenter å gå med vestlige klær.

Når noen bruker hijab på skolen, kan det være en anledning for elevene til å lære om toleranse og sameksistens.

En del forandringer vil komme fra miljøet selv. I mellomtiden bør skolene fokusere mest på å gi disse jentene muligheten til å få seg en god utdanning, slik at de selv kan bestemme over både klesstil og andre viktige ting i livet.

Integreringsdebatten bør ha størst fokus på de voksne. Og hvis skolene har et problem med småjenter som bruker hijab, bør de ha en dialog med foreldrene.

FNs barnekomité, som er overvåkningsorganet for barnekonvensjonen, har
tatt opp spørsmålet om hvorvidt land som har ratifisert
barnekonvensjonen bør forby religiøse hodeplagg i
opplæringsinstitusjoner. Komiteen påpeker at:

– Forbud mot
religiøse hodeplagg i utdanningsinstitusjoner kan virke mot sin hensikt
og er ikke nødvendigvis basert på en vurdering av hva som er best for
barnet.

I Norge har Barneombudet sluttet seg til FNs barnekomité og mener at innføring av et generelt forbud mot hijab
og andre religiøse symboler på det nåværende tidspunkt vil være
problematisk i forhold til barnekonvensjonens artikkel 14 og
uttalelsene til barnekomiteen.

Samtidig bør det også være fokus på å lære andre barn om våre forskjeller. Når noen bruker hijab på skolen, kan det være en anledning for elevene til å lære om toleranse og sameksistens, til tross for våre religiøse og kulturelle forskjeller. Et forbud mot hijab vil være med øke skyldfølelsen hos barn som går med hodeplagget. Vi bør ikke skyve barna foran oss i integreringsdebatten. Vi bør skåne dem.