Rekordopptak ved Politihøgskolen

Minoritetsombud Navjot Kaur Sandu er bekymret for at videre innkvotering på politihøgskolen vil føre til mer mobbing av minoritetstudentene.
Foto: Henrik Kreilisheim
22 studenter med minoritetsbakgrunn fylte i år alle opptakskrav og ble tatt opp til Politihøyskolen. Skolen tok opp hele 720 studenter totalt.
0Shares

Høgskolen har måttet opprette en ny avdeling for å kunne ta imot alle studentene. 168 unge vil fra denne høsten derfor studere ved Politihøgskolens lokaler i Stavern. I Oslo vil 264 studenter starte sin politiutdanning, mens avdelingen i Bodø og lokalene på Kongsvinger hver skal huse 144 studenter. Politihøgskolen har ansatt i alt 17 nye medarbeidere, hvorav 13 er lærere, for å ivareta den store studentmassen, i følge Politiforum.

lest studenter har oppgitt Oslo og Akershus som sitt hjemstedsfylke, men fylkene Hordaland, Rogaland og Sør Trøndelag kan alle vise til at over 50 studenter har oppgitt disse som sitt hjemstedsfylke. Til sammen 53 studenter oppgir et av de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, som fylket de hører hjemme i.Kvinneandelen i årets opptak er 35 prosent. 22 studenter med minoritetsbakgrunn fylte i år alle opptakskrav og ble tatt opp. 

– Vi skulle gjerne ha sett at antall studenter med minoritetsbakgrunn var høyere, sier Sjøvold til Politiforum. Han ønsker seg flere studenter med minoritetsbakgrunn.

– Politihøgskolen vil fortsette arbeidet for å øke denne andelen.