Strengere krav for innvandrere

Fra neste år kan det bli vanskeligere for nyankomne innvandrere å jobbe med barn i Norge
Foto: Flickr.com
Fra 2011 kan politiet kreve fem års botid i Norge fra nyankomne innvandrere som vil jobbe med barn og ungdom. –Innvandrere utestenges, sier Steen Charles -Harris, SFO-assistent ved Møllergata skole, til Aftenposten.no
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Før sommer foreslo Audun Lysbakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister strengere krav til politiattester for å forhindre pedofile og kriminelle å få jobbe med barn. Fra neste år kan det bli et krav om fem års botid for innvandrere utenfor EØS-området, før de kan få politiattest. 

Problematisk for kvinner

Leder for kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene, Anita Rathore, mener kravet vil ramme innvandrerkvinner hardest.

– Det er en frykt om at det kan bli femårig yrkesforbud for arbeid med barn, særlig for kvinner med plettfri vandel, sier Rathore til Aftenposten.no

Audun Lysbakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister vil stille strengere krav til politiattester for innvandrere utenfor EØS- land.
Foto : Shanjayan Shan

Hun mener at det er et bra tiltak for å beskytte barn, men problematisk for kvinner de ønsker å få inn i arbeidslivet og at det er behov for personer med innvandrerbakgrunn i barnevernet og barnehagene.

Hårreisende

SFO- assistenten, Steen Charles- Harris har bodd i Norge i 26 år og jobbet på Møllergata skole i SFO i fem år. Han synes opplysningene er hårreisende.

–Store grupper med innvandrere, blir stengt ute. Istedenfor at de kommer raskt i jobb og blir en del av samfunnet, utestenges de, sier Charles-Harris til Aftenposten.no

Kravet vil gi store konsekvenser for utlendingers muligheter i arbeidslivet og integreringen, i følge Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ingen kommentar
Audun Lysbakken, ønsker ikke å kommentere saken. Departementet skal vurdere saken og mener det kan være viktige motforestillinger mot kravet om fem års botid i Norge.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ingen opplysninger utover at de ønsker en grundig klarhet i saken. Verken Danmark eller Sverige krever botid for vandelsattest.