– Ingen mennesker er ulovlige

Asylsøkere til Norge
Foto: Flickr/Creative Commons
Norge har fått en papirløs underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten rettigheter, og ofte i stor nød. En rekke organisasjoner lanserer 31. august en bred kampanje for å sette fokus på papirløses situasjon.
0Shares

I forbindelse med kampanjen arrangeres det dagsseminar på Litteraturhuset i Oslo.

– Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for
regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste
tilnærmingene til papirløse, mener arrangørene.

Bak kampanjen står blant annet Norsk Folkehjelp, Kirkens bymisjon, Antirasistisk Senter, SEIF, KIA, Redd Barna Ungdom m.fl.

– En spesielt sårbar gruppe blant de papirløse er de papirløse barna.
Norske myndigheter har tidligere gitt opphold til mindre grupper av
lengeværende barn i flere omganger. Nå i 2010 er situasjonen igjen den
samme: Stadig flere barn vokser opp i Norge som papirløse, i usikkerhet
og med en uviss fremtid. Etter flere år med frykt og uro må disse barna,
som tidligere barn i samme situasjon, omsider ha krav på en ansvarlig
løsning, mener organisasjonene.

Organisasjonene mener de ikke kan godta en varig papirløs underklasse i Norge
bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten
rettigheter. De ber derfor regjeringen om å utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns
beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn.