Glad for Krfs åpning for muslimer

Åpen for medlemskap: Etter at Krf fjernet beskjennelseskravet, vurderer imam Mehboob-ur-Rehmann medlemskap
Mehboob-ur-Rehman er imam i Islamic Cultural Center. Han vurderer nå Krf-medlemskap grunnet liberalisering.
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

– Vi har mye til felles med Kristelig Folkeparti. Verdiene
er felles, det er ikke forskjell mellom kristne verdier og islamske verdier, de
er like, sier Mehboob-ur-Rehman til TV2.

Imamen i en av landets største moskeer er svært fornøyd. Han
er glad for at KrF åpner opp for muslimer i partiledelsen.

Liberalisering
Lederen av Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, går inn
for å fjerne partiets bekjennelseparagraf. Denne paragrafen krever at alle
tillitsvalgte i partiet må bekjenne seg til den kristne tro.

– Vi er ikke opptatt av å avkreve trosbekjennelse. Vi er først og fremst opptatt av at folk står for de verdiene partiet står for, sier partilederen Dagfinn Høybråten til TV2-nyhetene. Imam Rehman takket Høybråten for liberaliseringen av partiet.
Imamen mener nå at KrF er et muslimvennlig parti og har en klar oppfordring til medlemmene i moskeen, ifølge TV2-nyhetene.

– Ved valg anbefaler jeg muslimer å støtte Kristelig Folkeparti, sier Rehman.

Nå har imamen fått fornyet interesse for KrF og vil finlese partiprogrammet. Han utelukker ikke en politisk karriere.

– Hvis jeg er fornøyd med programmet, så kanskje jeg blir medlem ja, sier han til TV2-nyhetene.