Moderne samfunn, mangfold og skole

0Shares

Dagens seminar handler om to ulike problemstillinger
knyttet til det å vokse opp i moderne komplekse lokalsamfunn.

1. Skolebytte, fremmedfrykt, shopping
eller tvang

Flere foreldre tar sine barn ut av sin lokal skole. Hva får foreldrene
til å bytte skole? En orientering om de komplekse og ulike årsakene til
skolebytte.
Innleder: Førsteammanuensis Ivar Morken, UIO

2. Minoritetsspråklige elever i skole
og utdanning. Forklaringer og implikasjoner.

En kortfattet oversikt over hva forskning viser når det gjelder norske
minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner og utdanningsvalg.
Hvordan kan vi forklare disse mønstrene, og hvilke skolepolitiske implikasjoner
har dette?
Innleder: Forsker Anders Bakken, NOVA

Påmelding:      
 
Meld
deg på her

Frist:           17. september, kl 12.00