– Dårlig ordførerkandidat for Oslo

Tidligere FrP-formann Carl I. Hagen ønsker nå å bli ordfører i Oslo.
Foto: Pressebilder
Verken Bashe Musse, leder for Somalisk Velferds Forening eller leder for Islamsk Råd Norge, Senaid Kobilica, ønsker Carl I. Hagen som ordfører i Oslo.

Da Carl I. Hagen annonserte sitt ordførerkandidatur for Frp i Oslo mandag, understreket han at han ønsket å fremstå som en samlende figur
for hele Oslos befolkning. Samtidig svarte han ifølge VG bekreftende på om han
støttet innholdet i partikollega Christian Tybring-Gjeddes omdiskuterte kronikk for knappe to uker siden, hvor det ble argumentert for at den norske kulturen trues av innvandringen.

– Hvordan skal han få legitimitet hos innvandrere, når vi vet hva han
står for? Jeg vet ikke hvilken retorikk og taktikk han har tenkt å bruke
for å vinne deres hjerter og virke samlende for Oslo, men jeg tviler på
at han klarer det. Hans engasjement for innvandrere og integrering har
ikke vært positivt i det hele tatt, og hans kandidatur vil nok bli møtt
med skepsis, sier Senaid Kobilica til VG Nett.

Leder for Somalisk Velferds Forening, Bashe Musse, har heller ikke tro på Hagen som en hele Oslo-folkets ordfører.

– Jeg har stor respekt for Hagen som politiker, han kan mye om
politikk og har lang erfaring. Problemet ligger i hans prinsipielle
holdning. Oslo er blitt en stor og mangfoldig by, og det vi trenger er
noen som kan samle dette og bidra til en fellesskapsfølelse. Det er
provoserende at han mener han kan virke samlende for Oslo, da må han
først tenke over hvilket Oslo han vil samle, sier Musse til VG Nett.

Egeninteresse
Vi kan nok regne med at Hagen som ordfører faktisk vil spille en annen
rolle enn den provoserende fighteren som vi kjenner ham som, skriver redaktør i Ukeavisen Ledelse Magne Lerø.

– Hagen vil ha stor egeninteresse av å demonstrere for hele det politiske
Norge at han både er til å stole på, kan samarbeide og kan virke
samlende. I den biografien som en gang skal skrives om ham, ønsker han
nettopp at dette skal understrekes: På Stortinget sa de at Hagen ikke
kunne samarbeide og opptre samlende. Som ordfører i Oslo viste han at
han mestret det til fulle, skriver Lerø.