Behov for kvalifiserte tolker

Når tolker bestilles på anbud blir kvalitetene lave og det er vanskelig å kontrollere tolkens kunnskap
Foto: wikimedia.com
Tolketabber i Helse-Norge kan føre til fatale konsekvenser.
– Det var en dame som ba om prevensjon, men ble isteden nesten sterilisert på grunn av dårlig tolk, forteller John Richard S. Sciaba, leder for Norsk tolkeforening.

Han forteller at feiltolkning skjer bak lukkede dører,og at flere kan dø og ingen oppdager dette.

Velges bort

– Behovet for kvalifiserte tolker er stort. Det oppstår et systematisk problem der kvalifiserte tolker velges bort på grunn av bestilling av tolk på anbud, der de som er billigere er ønsket og mest brukt, sier Sciaba.

Tolker med dårlig kvalitet fører til at livsviktig informasjon forsvinner i oversettelsen.

– De beste tolkene får sjelden oppdrag i offentlig sektor, siden det meste går via formidlere. Altfor få offentlige institusjoner bruker tolkeportalen, som myndighetene selv har utviklet. En del tolker snakker ikke om dette siden de mister mulige oppdrag om de kritiserer, mener Sciaba.

Ifølge han kan problemet løses hvis det blir slutt på bruk av anbudssystem. Det legges ut et formidlingsmonopol til en eller annen privat kommersiell aktør og så stoler man på at den aktøren sikrer kvaliteten på tjenesten som leveres.

UDI har ifølge Sciaba vært flinke på dette.

– De booker tolkene sine selv og det fører til at de gjør en svært god jobb, sier han.

Mer fokus

Han er nå glad for at det er mer fokus på problemet enn før.

Helsedirektoratet og  SOHEMI (Forum for sosial og helsetjenester ved migrasjon) arrangerte 29. september, en nasjonal konferanse om bruk av kvalifisert tolk og god kommunikasjon I helse- og omsorgstjenestene.

– På konferansen ble det satt fokus på problemene rundt tolkningen. Det er mye engasjement  og det er flott at to tolker holdt foredrag og fortalte om sine erfaringer. De skal og utarbeide en veileder for hvordan en kan unngå problemer rundt bruk av tolk, forteller Sciaba.

Klar over problemet
Divisjonsdirektør Jon-Hilmar Iversen som åpnet konferansen. Forteller at de er klare over problemet. Han mener at kvalifiserte tolker brukes for lite i helse og omsorgs tjenestene, og at helse- og omsorgspersonell har liten eller ingen opplæring i bruk av tolk.

– Kvalifiserte tolker er ikke alltid tilgjengelige på alle aktuelle språk. Det er også slik at mange ikke vet hvem som skal betale for tolketjenestene og at det ikke tas høyde for utgifter til tolk i budsjetter. Dette må vi gjøre noe med, sier Iversen.

Konferansen markerer oppstarten av arbeidet med å lage en veileder om bruk av tolk for helse- og omsorgstjenestene.