Ny leder i bydel Søndre Nordstrand

Abdullah Alsabeehg, 1. nestleder i AUF Oslo hevder innvandrere må kvoteres inn i offentlig sektor nå som det er finanskrise og flere har mistet jobben sin i privat næringsliv.
Foto: auf.no
Abdullah Alsabeehg (24) overtok nylig som leder for Kultur- og oppvekstkomiteen i bydel Søndre Nordstrand. Han er trolig den yngste komitélederen i Oslo.
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

–  Bydel Søndre Nordstrand er en bydel med ung befolkning, og en bydel med høyt antall beboere med flerkulturell bakgrunn. Jeg gleder meg til å samarbeide med beboere for å jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge i bydelen, sier Abdullah Alsabeehg.

Bydelen er en flerkulturell bydel, noe som gir den unike muligheter med tanke på kultur.

– Jeg er glad for å være komitéleder i en bydel med så mange frivillige organisasjoner og foreninger som jobber aktivt for at kulturlivet blomstrer i vår bydel, sier Abdullah Alsabeehg.

Abdullah Alsabeehg er også nestleder i AUF i Oslo og varamedlem i partistyret i Oslo Arbeiderparti.

Godt fornøyd

Alsabeehg var AUFs første kandidat ved valget i 2007. Han ble valgt inn som en av to på ukumulert plass ved bydelsvalget i 2007

Som AUF-er var det kanskje naturlig å søke seg til Oppvekstkomiteen.

– Vi måtte gjøre endringer i gruppa i år i og med at vår gruppeleder fikk jobb i Oslo kommune, som gjorde at han måtte trekke seg fra alle politiske verv. Vi gjorde da en gjennomgang av de øvrige komiteene, forteller nestleder i Arbeiderpartiets Bydelsutvalgsgruppe Søndre Nordstrand, Rune Eriksen.

Videre sier Eriksen at Trine Eskeland (Ap), som var leder for oppvekstkomiteen og nestleder i gruppa rykket opp som gruppeleder, og det var naturlig å spørre Abdullah om han kunne “rykke opp” og påta seg vervet som komiteleder. Han har gjort en grundig jobb i komiteen.

– Jeg vil si at vi i mange år har hatt æren av å samarbeide med mange dyktige politikere med bakgrunn fra hele verden i vår bydel. Jeg satt i BU i 1999-2003 med representanter fra Afrika og Sør-Amerika. I perioden 2003-2007 hadde vi en gruppeleder med indisk bakgrunn. Vi gjorde et brakvalg i 2007, med Nadeem Butt med pakistansk bakgrunn på topp, og flere gode kandidater blant annet Abdullah (med arabisk bakgrunn) som ung og fremadstormende. Nå har vi på Holmlia også en ung dame med Iraksk bakgrunn som leder av lokallaget, et av Oslos største partilag med nær 200 medlemmer.

Eriksen legger til at stort sett er det “fargeblindhet”, særlig på Holmlia, men det er viktig å slippe til dyktige folk uansett bakgrunn. Selv om vi kan ha ulik religion og hudfarge har vi samme samfunnssyn og demokratiske standpunkt, og det er det som er viktig.

Abdullah er en pragmatisk dyktig politiker, og det er ikke tilfeldig at han nå også sitter i ledelsen i Oslo Auf. Han og Zanieb (lederen av Holmlia Ap) er gode forbilder.