Flere innvandrere i jobb enn noensinne

0Shares

Andelen arbeidstakere blant førstegenerasjonsinnvandrere økte fra 50,9 til 51,3 prosent fra november 2000 til november 2001. For hele befolkningen gikk tilsvarende andel ned fra 61,1 til 60,8 prosent i samme periode.

Andelen førstegenerasjonsinnvandrere i jobb er den høyeste siden 1986, ifølge tall nylig publisert av Statististisk Sentralbyrå.

Mest økning i arbeidstakerandelene innad i de ikke-vestlige innvandrergruppene er de med lengst botid. Det er ved en botid på syv år og utover at disse innvandrergruppene når sitt høyeste sysselsettingsnivå. Dette kan forklares med at det lengre tid for de ikke-vestlige å etablere seg i arbeidslivet.

Akershus og Finnmark hadde de høyeste arbeidstakerandelene for innvandrere, begge med 59,2 prosent. Sistnevnte fylke hadde imidlertid også den høyeste registrerte ledigheten i 4. kvartal 2001.

De laveste andelene finner vi i Nord-Trøndelag og Aust-Agder med henholdsvis 45,2 og 45,8 prosent.

Arbeidstakerstatistikken gir tall for alle som er sysselsatt som arbeidstakere (ansatte). Tall for selvstendig næringsdrivende og familiearbeidere mangler for at statistikken skal dekke alle sysselsatte.