Flyktninger blir boligeiere gjennom positiv diskriminering

Uten hjelp hadde ikke Hanin og Thair Al Afandy fått kunne kjøpe egen bolig. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Scanstock
- Dette er en positiv forskjellsbehandling. Vi ser at det er mange ressurssterke flykninger som trenger litt ekstra hjelp. Men vi må understreke at det er mange andre som også får støtte. De fleste av de ca. 30 familiene vi hjelper her i Kragerø hvert år er ikke flyktninger, sier sier boligkonsulent Inger Liv Grønnerød.
0Shares

Kragerø kommune er først ute med et prosjekt som hjelper flyktninger andre vanskeligstilte med å kjøpe sin egen bolig.

«Eie først» er et prøveprosjekt som eies av Boligkontoret i samarbeid med Flyktningetjenesten og NAV. Målet er at fem familier skal kunne kjøpe sin egen bolig i løpet av en periode på to år. Så langt er det to familier som har fått hjelp. De som blir valgt ut har selvfølgelig fått varig opphold. De må ha boevne, og forutsetninger for å klare renter og avdrag, skriver Hus & Bolig.

Familiene får et lite tilskudd, de får startlån og avdragsfrihet i inntil fem år. Alt finansieres med virkemidler, deriblant et lite tilskudd, fra Husbanken.

– I Kragerø er det få boliger til leie, og mange av flyktningfamiliene i kommunen bor derfor trangt og dyrt. Vi ser mange fordeler ved at de eier sin egen bolig, sier boligkonsulent Inger Liv Grønnerød.

Først og fremst er det positivt for familien og barna som får bedre plass, mener hun. Det gjør det blant annet lettere å gjøre lekser. Når barna kan ha med venner hjem, blir familien også lettere kjent med andre barnefamilier i samme område. Det gir trygghet.

– En forutsetning for å være med i dette prosjektet, er at begge ektefellene må være i inntektsgivende jobb innen fem år. Å eie selv blir altså en viktig motivasjonsfaktor for å komme i jobb, understreker Grønnerød. – Det er viktig å få damene ut i jobb også. To inntekter er et viktig grep for å unngå barnefattigdom, men også kommunen og NAV sparer penger på den måten. I tillegg blir familiene boende i Kragerø, som er en fraflyttingskommune.

Glad boligeier

Hanin og Thair Al Afandy fra Palestina fikk nøklene til sitt nye hjem gjennom denne ordningen.

– Å få eget hus betyr alt for oss! Både for oss voksne og for de to barna våre! Vi har bodd trangt, med bare to soverom. Nå får vi mye bedre plass. Egen hage får vi også. Det betyr at barna kan leke der og vi kan grille. Med tid og stunder får vi oss kanskje også et drivhus så vi kan dyrke våre egne grønnsaker. Og nå vet vi for eksempel at eldstemann Josef, som er seks år, kan begynne på Helle skole til høsten. Det blir bare ti minutter å gå.

Familien kom til Norge fra Betlehem i Palestina i 2013. Thair Al Afandi arbeider ved Læringssenteret i kommunen, og er blitt en viktig ressursperson for andre arabiskspråklige flyktninger. Kona kona Hanin leser til eksamen for å bli vernepleier.