Bred mediedekning om homofil imam

Imamen Daayiee Abdullaher er homofil og imam.

– Unge homofile muslimer må ikke la foreldre eller andre grupper presse
dem. De må stå opp, sier den amerikanske imamen Daayiee Abdullah til VG
Nett.

Hans formål med norgesbesøket er å snakke om Islams mangfold, og hvordan
dette er relevant for integrering av muslimer i den vestlige verden.

Imamen er invitert til Norge av organisasjonen Skeiv Verden, og denne
uken vil han holde flere foredrag om progressive verdier innen islam.

Den homofile imamen er vant til at ytterliggående muslimer prøver å skremme ham.

– De forsøker så godt de kan å skremme, men det biter ikke på meg.
Hvem er de til å kalle meg en dårlig muslim, eller vantro? Dette er
mennesker som ikke har god nok kunnskap om hva islam er. De kan kalle
meg hva de vil, men de kan ikke beskylde meg for ikke å kunne sakene
mine, sier Abdullah til VG Nett.

– Det er en utbredt oppfatning at islam forbyr homofil praksis?


Det er fordi de er opplært til å mene det, mange muslimer har ikke
kunnskaper om islam. Det står ikke noe sted i Koranen at homofili er
forbudt. Det som ble skrevet i Koranen om homoseksualitet, viste til
voldtekter av menn. Men vi må se annerledes på det nå. Når man leser
Koranen, må man se på når og hvor den ble skrevet for å forstå.


Vi kan ikke leve som menneskene gjorde på Profetens tid. Profeten ville
at vi skulle utvikle samfunnet. Den gang trodde man at jorden var flat.
Skal vi fortsette å tro det? Vi må forstå at samfunnet er annerledes nå
enn for 1400 år siden, sa imamen til Aftenposten.

Abdullah forteller at han snart er ferdig med en bok hvor han tar opp
flere av de temaene folk vil diskutere med ham. Når boka kommer ut, vil
han også lansere en nettside hvor folk kan kontakte ham med spørsmål.

– Som regel ligger svarene der rett framfor dem, men fordi de er
trent på en spesiell måte, eller de er blitt vant til å tenke på ett
vis, ser de ikke disse svarene. I stedet kommer de med ferdigfabrikkerte
svar, men problemet med disse fabrikkerte svarene, er at de passer bare
for fabrikkerte mennesker, sier Abdullah til Klassekampen.