Kan bli imam­ut­dan­ning ved UiO hvis myndighetene bevilger penger

Kursdeltagerne på kurs for religiøse ledere med minoritetsbakgrunn
Foto: Teologisk fakultet, UiO.
Det er fremtidsrettet å prøve det ut i Norge, mener dekan ved Det teologiske fakultet Aud Tønnesen.

Forfatter Sylo Taraku er blant dem som har etterlyst imamutdanning i Norge.

–⁠ Jeg ville sette i gang en diskusjon om hvordan muslimer skal leve i sekulære samfunn, sier han til studentavisa Universitas.

Tarakus forslag om imamutdanning blir imidlertid ikke avvist av Aud Tønnessen, dekan ved Teologisk Fakultet (TF). Hun nevner tilstrekkelig pengestøtte som en utfordring.

–⁠ Jeg mener at hvis det skal skje må det komme en solid ressurstilførsel. Det er et utdanningsmessig risikoprosjekt. Men jeg mener også at det er fremtidsrettet å prøve det ut i Norge og at det er spennende både forskningsmessig, utdanningsmessig og samfunnsmessig.

I fjor ytret flere norske imamer til Universitas at de ønsker seg en egen studieretning for imamer, så aspirerende imamer ikke trenger å dra utenlands for å studere.

Daværende studiedekan Oddbjørn Leirvik sa at TFs tilbud innen islamsk teologi kan utvikle seg til å bli en fullverdig imamutdanning. I februar i fjor sa kunnskaps– og integreringsminister Jan Tore Sanner tydelig ifra om at det ikke skal opprettes en egen imamutdanning ved TF.

Lege og forfatter Usman Rana er blant de mindre begeistrede for Tarakus idé om imamutdanning i Norge.

–⁠ Når det gjelder islam har vi ikke den riktige kompetansen når det gjelder arabisk språk, arabisk grammatikk, og islamsk filosofi innen Norges grenser. For eksempel må de som underviser i islamsk teologi kunne arabisk. Islam er en 1500 år gammel filosofisk og teologisk tradisjon, og jeg tror ikke den riktige kompetansen finnes her til lands. Og hvordan skal man ivareta alle de forskjellige retningene innen islam, som sunni, sjia og så videre? De ville kreve forskjellig utdanning, sier han til Universitas.