Filmet for å redde Internasjonalt Hus

Internasjonalt Hus og den svært populære matkaféen (her avbildet) går usikre tider i møte etter at Stavanger kommune gikk inn for nedleggelse. Foto: inthus.no.
Internasjonalt Hus, som har fungert som et samlested for 81 ulike innvandrerorganisasjoner, skal legges ned. Stavanger kommune jobber nå med å gi brukerne et nytt sted.

Formannskapet i Stavanger kommune går nå inn for å lage sitt eget tilbud til innvandrerorganisasjonene nå som Internasjonalt Hus nedlegges. Brukerne har på sin side ikke gitt opp kampen for å redde huset.

– Vi føler at vi ikke blir hørt av kommunen i denne saken. Derfor har vi laget denne filmen, som heter «Sammen for en levende by», sier Zaher Hammoudeh til aftenbladet.no. Han representerer brukerkomiteen i Internasjonalt Hus og mener at huset har spilt en viktig rolle i den lokale integreringen.

Ingen svar fra kommunen

Kommunen har nedsatt en gruppe som skal jobbe for å skaffe alternative lokaler til et svært stort antall organisasjoner. Hammoudeh på sin side forstår ikke hvorfor man skal legge ned en institusjon som med så beskjeden offentlig støtte gjør, ifølge han selv, en “kjempeinnsats for sammfunnet”.

– Fra kommunen hevdes det at organisasjonene må tenke nytt og at vi må gå sammen for å skape en framtidig strategi. Men så langt har ikke kommunen gitt oss noe som helst svar på hva de vil skape i stedet for Internasjonalt Hus, påpeker han oppgitt ovenfor aftenbladet.no.