Skal bedre innvandrernes tannhelse

Går inn med konkrete tiltak for å bedre flerkulturelles tannhelse: Hordaland fylkeskommune
Foto: Souhaila Bougrine
Innvandrere har dårligere tannhelse enn etniske norske. Nå har Hordaland fylkeskommune satt i gang språktiltak for å nå frem til flerkuturelle.

Forskning viser at innvandrere har dårligere tannhelse enn etniske norske. Treåringer, samt 12- og 18-åringer har tre ganger så mange hull i tennene som etnisk norske i samme aldersgruppe. Og i Oslo har ni av ti innvandrerbarn hull i tennene. Hordaland fylkeskommune har sett statistikkene og tar nå affære for å få gjort noe med saken.

Likt ansvarfordeling

Rådgiver i den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland Ingfrid Vaksdal Brattabø forteller at man har utarbeidet en avtale med klar ansvarsfordeling mellom statlig mottak og offentlig tannklinikkene. Blant annet holder man på å utarbeide et brosjyre på ti ulike språk.

– Hvert mottak skal ha en kontaktperson som er ansvarlig for samhandling med tannklinikken. For å yte så god tannhelsetjeneste som mulig så må vi vite hvilket språk pasienten snakker, og om det er behov for tolk, sier Vaksdal Brattabø