Vi setter muslimske kvinner og kjønnslikestilling på dagsorden!

MiRA-Senteret inviterer deg til et intimt dialogmøte med professor ved Harvard universitetet i USA Leila Ahmad, lørdag 4. desember fra 10.00- 12.30 på Oslo Plaza Hotel. Fra 12.30-13.30 er du velkommen til felles lunch. Vi skal drøfte spørsmål som er aktuelle i forhold til likestilling for muslimske kvinner i Norge.

MiRA-Senterets FemoTank – tenketank for feminister med minoritetsbakgrunn skal ha konferanse om feminisme og Islam fredag 3. desember, og vi legger ved invitasjonen for konferansen i tilfelle du er interessert i å delta.

På konferansen på fredagen kommer vi til å ta opp følgende spørsmål: Er kvinneundertrykkende praksis en del av Islam, eller er det en patriarkalsk tolkning av religionen? Eksisterer kjønnslikestiling i muslimske kulturer? Forkynner Koranen kvinneundertrykkelse? Er kvinneunderdanighet karakteristisk for hele religionen, eller er den et resultat av historisk utvikling? Hvordan passer den muslimske feminismen inn i feminismedebatten vi ser blant majoriteten i Norge?

Vi setter muslimske kvinner og kjønnslikestilling på dagsorden!