– Gi papirløse rett til helsehjelp

Utviste og papirløse samlet i kummerlige forhold i en leir utenfor den greske hovedstaden Athen. Hit har mange utviste fra Norge kommet.
Foto: Flickr.com
Både Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforeningen (CPME) har aktivt tatt til orde for å understreke alle myndigheters plikt til å sikre helsehjelp til alle som trenger det.

Tilgang til helsetjenester for alle er ikke en realitet i dag, verken i Europa eller i resten av verden. Udokumenterte innvandrere, asylsøkere med endelig avslag på søknad om opphold og deres barn mangler denne rettigheten.

WMAs generalforsamling i Vancouver vedtok i oktober 2010 at myndigheter ikke skal kunne nekte pasienter rett til å motta behandling. De skal heller ikke hindre leger i å igangsette behandling. WMA oppfordrer den enkelte nasjonale legeforening til å ta til orde mot lovgivning og praksis som strider mot denne grunnleggende rettigheten.

– Leger har et etisk ansvar for å ta vare på pasientene. Det er avgjørende at de – i tillegg til helseinstitusjoner – står fritt til å gi tilstrekkelig helsehjelp til dem som trenger det, uavhengig av pasientens rettslige status, sier president i CPME Dr Radziwill i følge tidsskriftet.no.

– Legeforeningen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at norske myndigheter må sørge for at personer uten lovlig opphold får dekket behovet for nødvendige helsetjenester, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.