Siste kursdag og de gleder seg til å være ekstramammaer på Grorud! Bak fra venstre: Mariam Abdullahi, Tirhas Girmay, Tasmia Nazir, Gulcicek Beltir, Pia Wirum, Mojda Safy, Raisa Rehman, Nafissa Bourouba, Frøydis Strømme Jørve, Foran fra venstre: Shazia Irfan, Samina Kousar, NN og Tonje Grymyr 
Det er vanskelig å hjelpe barna dine hvis du er ny i Norge og ikke snakker norsk. Bydelsmødrene vet hvordan det er. De hjelper innvandrermødre der de bor.
94Shares
Fra venstre med ryggen til: Thiras Girmay og Mariam Abdullahi snakker om hva de kan gjøre for innvandrerkvinnene i Groruddalen.

Vi er samlet på Grorud bibliotek. Ute er det glatt og kaldt, men inne er det varm og koselig.  Det er siste kursdag for innvandrerkvinnene som skal bli bydelsmødre. På kurset lærer de om det norske samfunnet. De lærer om helsevesenet i Norge, om skolesystemet, om å være foreldre i Norge og mange andre ting. De skal hjelpe innvandrerkvinner som snakker samme språk som dem selv.

Skal snakke  med innvandrermødre

– Jeg skal henge opp lapp i blokka og skrive at jeg kan hjelpe, sier en bydelsmor.
– Jeg skal snakke med innvandrerkvinner på bussen og i butikken, sier en annen.
– Jeg skal sitte på biblioteket og snakke med dem, sier en annen. Frivillighetssentralen skal også finne innvandrerkvinner som trenger hjelp av en bydelsmor.

– Jeg skal henge opp lapp i blokka og skrive at jeg kan hjelpe.

De vet at jobben som bydelsmor er nyttig. De har selv vært nye i Norge. Det er ikke lett å vite hvordan systemet er i det norske samfunnet. Det er vanskelig for nye innvandrerkvinner å vite hvordan de kan hjelpe barna sine i Norge.

Nasreem Begum startet Bydelsmødrene i 2016. Bydelsmødrene hjelper innvandrerkvinner som er isolerte, ikke kan norsk og ikke kjenner det norske samfunnet. Nå er Begum nominert til Årets osloborger  av Aftenposten.

Jobber uten lønn

Nasreen Begum startet Bydelsmødre i 2016. Hun sier at bydelsmødrene er ressurssterke kvinner.  – De vil veldig gjerne hjelpe andre. De jobber “frivillig”, det betyr at de ikke får penger for jobben de gjør. De ønsker at innvandrerkvinner,  barna deres og familiene skal få det bedre.

De ønsker at innvandrerkvinner, barna deres og familiene skal få det bedre.

 

Nasreem Begum fra Bydelsmødre, Siv Gåsemyr Staalesen (Ap) og Sigrid Sivertsen Haugan fra Bydelsmødre koser seg på bydelsmødrenes julebord.
Foto : Claudio Castello

Nasreen Begum forteller at bydelsmødrene samarbeider med barnevernet, Nav og skoler. – Bydelsmødre bygger tillit mellom kvinnene og hjelpeapparatet. De forteller om det norske samfunnet. Da blir det lettere for kvinnene å finne ut hva som er riktig for dem, for barna og for familien, sier Nasreen Begum. Hun har i mange år hjulpet innvandrermødre.

Nasreen Begum er nominert til Åres osloborger av Aftenposten sammen med navn som Petter Stordalen, Lars Saabye Christensen, Amund Kveim og Eline Thorleifsson

Bydelsmødrene er nå i fem bydeler i Oslo. Bydelene er Alna, Grorud, Stovner, Østensjø og Søndre Nordstrand. Snart er de i Bjerke bydel også. I 2020 håper de at de også er i enten Sagene eller Gamle Oslo.

Ikke redd for barnevernet mer

Det er siste kursdag for bydelsmødrene. De har gått på kurs i tre måneder. De syntes de har

Bydelsmødre på julebord.
Foto : Claudio Castello

lært mye og hatt det fint:  – Jeg har flyttet seks ganger på 5 år. Derfor kjente jeg nesten ingen på Grorud, sier en av kvinnene. – Nå kjenner jeg mange!
– Før var jeg redd for Barnevernet. Nå vet jeg at barnevernet hjelper familier, sa en annen.
– Det har vært bra for hele familien min at jeg har gått på kurset, sier en tredje. – Nå er jeg med på flere aktiviteter sammen med barna.

– Det har vært bra for familien min at jeg har gått på kurs i å bli bydelsmor.

Damene på kurset kommer fra forskjellige land. De kommer fra forskjellige kulturer. De snakker forskjellige språk. Snart skal de hjelpe andre kvinner som snakker samme språk og kommer fra samme kultur. De gleder seg!

FAKTABOKS:
Dette er bydelsmødrene

Nasreen Begum startet arbeidet med Bydelsmødre i 2015. I 2016 fikk hun penger til prosjektet av Extrastiftelsen. I dag jobber bydelsmødrene i fire bydeler i Oslo. Oslo kommune betaler for kurs og arrangementer som Bydelsmødre er med på.

Bydelsmødrene får ikke betalt for å være bydelsmødre. De vil være bydelsmødre fordi de vil hjelpe andre innvandrermødre til å bli mer aktive i bydelen sin. Da får barna deres det bedre, mener Bydelsmødre. De må gå kurs for å bli bydelsmødre.

Bydelsmødre ble nominert til Dams helsepris i 2018 og til Oslo kommunes folkehelsepris i 2019.

ORDLISTE:

Helsevesen: alle de som jobber med helse.
Frivillighetssentralen: navn på organisasjon som gir gratis hjelp til andre.
Ressurssterke: har mange ressurser. Her: kvinner som kan mye om det norske samfunnet og som kan hjelpe andre.
Samarbeide: arbeider sammen med.
Ha tillit: stole på.
Bygger tillit: Skaper tillit over tid. Gjør at de kan stole på hverandre.
Nominert: Når noen kan vinne en pris eller konkurranse. Her: foreningen Bydelsmødre var på listen over foreninger som kunne vinne en pris.