Norsk våpeneksporten nær fordoblet siden 2005

Verdien av norsk eksport av militærutstyr ble doblet.
Samtidig som Norge flagger seg selv som et fredsland, har Norge eksportert våpen. Norge er verdens fjerde største eksportør av militært utstyr i 2008

Verdien av norsk eksport av militærutstyr ble doblet dersom man sammenligner 2005 med rekordårene 2008 og 2009, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det blir fortsatt eksportert mest til land i NATO. Andelen av eksporten som går til land utenfor NATO, har gått ned siden 2005.
Ifølge tall fra UN Comtrade, FNs database for utenrikshandel med varer, var Norge verdens fjerde største våpeneksportør i 2008. Dette er trolig den høyeste plasseringen på rankingen vi noen gang har hatt. Norges bidrag utgjorde rundt 5,3 prosent av verdens totaleksport av våpen. I 2009, det siste registrerte året i FN-basen, falt Norge ned til en sjetteplass, samme plassering som vi hadde i 2007. De tre største aktørene innen eksport av militært utstyr har i flere år vært USA, Canada og Italia. USA, med eksport for 4,5 milliarder dollar i året, stiller i en klasse for seg. Omregnet tilsvarer amerikanernes eksport rundt 26 milliarder norske kroner, som utgjør nærmere 40 prosent av total registrert våpeneksport verden over.
 
Rekordeksport av militærutstyr for 3,1 milliarder kroner
Ifølge tolldeklarasjoner eksporterte Norge militærutstyr for 2,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en nedgang på rundt 15 prosent fra året før, men eksporten innebar likevel en økning på rundt 1,1 milliarder kroner fra 2005, tilsvarende en 70 prosents oppgang.