Det skal bli lettere å få godkjent utdanninger fra utlandet

Etterkommerne i Norge tar utdanning og skaffer seg jobb

UNESCO har ansvar for høyere utdanning i FN. Nå har de vedtatt en konvensjon som skal gjøre det lettere å få godkjent høyere utdanning på tvers av landegrenser.

Dermed blir det lettere for nordmenn å få godkjent utdanningen sin utenfor Europa.

– Vi har lenge sett behovet for bedre systemer for godkjenning av utdanning når mennesker forflytter seg på kryss og tvers av kloden. Konvensjon er en respons på dette, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

I tillegg til konvensjonen innfører FN et såkalt kvalifikasjonspass for flyktninger. Passet som ble innført i Norge i 2016, skal inneholde informasjon om søkerens høyeste oppnådde utdanning, arbeidserfaring, språkkompetanse, i tillegg til råd og veiledning om veien videre.

Dermed kan flyktninger nå kan få en vurdering av kvalifikasjonene sine, selv om de mangler skriftlig dokumentasjon på utdanningen de har tatt.

Målet med passet er å gjøre det lettere for flyktninger å få jobb.

– Dette er gode tiltak som vil styrke integreringen av særlig flyktninger. Begge ordningene skal sikre at alle nå kan ta med seg og få anerkjent kvalifikasjonene sine uansett hvor i verden de drar, skriver Nybø i pressemeldingen.