Ingen hjelp fra Bydelsmødre på Sagene og i Gamle Oslo

Bydelsmødrene er viktige for bydelene, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal. Men pengene de har søkt om får de ikke.
Foto: Oslo Kommune / Sturlason
De ble nominert til Oslo Kommunes folkehelsepris 2019. Byrådsleder Raymond Johansen og integreringsminister Jan Tore Sanner er enige om at de gjør en viktig innsats i bydelene. Likevel kutter byrådet støtten til Bydelsmødre.
1Shares

Bydelsmødre mottok 2,5 millioner kroner i driftsstøtte fra Oslo kommune i 2018 og 2019. Nå har de søkt byrådet om 4,5 millioner kroner i støtte i 2020 for å kunne utvide tilbudet til også å omfatte bydelene Sagene og Gamle Oslo.

Byrådet vil imidlertid gi dem under halvparten, knappe to millioner kroner.

– Vi synes det er trist, sier Sigrid Sivertsen Haugan, kommunikasjonsrådgiver i Bydelsmødre.

Utrop møter henne og en gjeng nye, ferske bydelsmødre på siste kurskveld i Grorud. Snart skal de hjelpe andre innvandrermødre med å finne seg til rette i det norske samfunnet. Bydelsmødrene bistår dem med søknader, med å forstå brev de får fra det offentlige og gir dem praktisk informasjon om helsehjelp, arbeid og barnas skolegang. Hver bydelsmor har sitt språkområde. Bydelsmødre er utvalgte ressurssterke kvinner, de fleste med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram før de begynner sin innsats i bydelene.

Omtalt som forebyggende mot kriminalitet

Sigrid Sivertsen Haugan synes også kuttet er uforståelig.
– 2019 har vært et kanonår for oss, sier hun og forteller at de har mer enn doblet antallet frivillige kvinner som gjør en innsats i sine bydeler.
– Ved starten av året var vi etablert i tre bydeler, nå er vi snart på plass i seks. Bydelsmødrene har også vært omtalt som et forebyggende tiltak mot kriminalisering og rekruttering til gjengmiljøer, påpeker hun.

Hun viser til et møte på Holmlia ifjor hvor kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ga uttrykk for at særlig mødrene kan bidra til å løse utfordringene man ser flere bydeler sliter med. 

– Byrådsleder Raymond Johansen har også trukket frem Bydelsmødre som et eksempel på tiltak byrådet har satt i gang for byens minoritetskvinner, sier Sivertsen Haugan.

Nasreen Begum startet Bydelsmødre i 2016.
Foto : Claudio Castello

Redd motivasjonen svikter hos mødrene

Bydelsmødre er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid startet av Nasreen Begum i 2016. Det er hittil etablert frivillige Bydelsmødre-foreninger i seks bydeler i Oslo. Også Begum er dypt skuffet over byrådets innstilling:

–  Vi vil ikke kunne starte opp i to nye bydeler slik vi hadde planlagt. Vi frykter også at vi ikke kan følge opp de eksisterende bydelsmødrene på en tilfredsstillende måte. Dette kan føre til at flere bydelsmødre vil miste sin motivasjon for å være frivillige. Med to millioner vil vi bare ha midler til én felles samling for erfaringsutveksling på tvers av gruppene i løpet av året, og vi kan ikke holde de fire planlagte workshopene for bydelenes tjenester om hvordan de kan samarbeide med bydelsmødrene. Vi vil heller ikke kunne sette i gang lokale aktiviteter som temakvelder, yogakurs, svømmekurs eller  matlagingskurs for barn med særskilte behov.  I tillegg vil vi ikke ha ressurser til å dokumentere effekten av bydelsmødrenes frivillige arbeid, noe som er helt nødvendig for å drive organisasjonen på en forsvarlig måte og for å sikre videre finansiering, uttaler Nasreen Begum.

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo. Utrop stilte spørsmål til byråden om hvorfor bydelene Sagene og Gamle Oslo ikke kan få hjelp av Bydelsmødre

– Det er ingen tvil om at bydelsmødrene gjør en god innsats i Oslo. Den type likemannsarbeid de gjør er kjempeviktig. Systemet vårt er ofte komplisert og vanskelig å nå gjennom. Bydelsmødrene hjelper kvinner med minoritetsbakgrunn å få brukt ressursene og rettighetene sine. Derfor styrket vi i forrige periode tilskuddet til Bydelsmødre betraktelig, nettopp fordi vi tror på denne måte å jobbe på.

Gamal viser til at svært få organisasjoner får alt de søker om.

– Forstår skuffelsen

– Mange organisasjoner søker om tilskudd til gode og viktige tiltak, og det er et politisk ansvar for å sørge for at våre tilskuddsmidler blir fordelt på en god måte. Det som er vanlig er at det gis tilskudd til å dekke deler av aktiviteten. Jeg har absolutt forståelse for at det kan være krevende å ikke få alle de midlene man har søkt om, men slik er det dessverre når man har en begrenset pott å fordele, sier han til Utrop.