Norge gir Hellas 16,5 millioner euro for håndteringen av flyktninger og migranter

Programmet retter seg spesielt mot enslige mindreårige og andre sårbare grupper, i følge utenriksdepartementet.
Foto: Ambassaden i Aten
Norge og Hellas undertegnet tirsdag en samarbeidsavtale om EØS-midler til asyl og migrasjon på 16,5 millioner euro. Den totale norske støtten innenfor asyl og migrasjon i Hellas utgjør 33 millioner euro for perioden 2014-2021.
1Shares

– Å finne gode løsninger for håndteringen av flyktninger og migranter som kommer til Hellas, er et felles europeisk ansvar. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til styrking av hele asylhåndteringen i Hellas, sier statssekretær Jens Frølich Holte.

Programmene for asyl og migrasjon som ble undertegnet i Aten tirsdag, er på totalt 16,5 millioner euro. Programmet retter seg spesielt mot enslige mindreårige og andre sårbare grupper. Den totale norske støtten innenfor asyl og migrasjon i Hellas utgjør 33 millioner euro for perioden 2014-2021. Asyl- og migrasjonsprogrammet bygger på erfaringene fra tilsvarende programmer i forrige programperiode (2009-2014) og er høyt prioritert.

– Norge støtter felleseuropeiske løsninger på migrasjonsfeltet, men i påvente av de overordnede politiske løsningene er det viktig å gi praktisk bistand til Hellas. Landet mottar svært mange flyktninger og migranter og et nært samarbeid med greske myndigheter er viktig, sier Holte.

Flere av EØS-prosjektene er et samarbeid med norske partnere. Blant annet gir Utlendingsdirektoratet, Justisdepartementet og Utlendingsnemnda råd til greske myndigheter og organisasjoner som arbeider med asyl og migrasjon.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og å styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette arbeidet.
  • Norge har bidratt til sosial og økonomisk utvikling i Hellas gjennom EØS-midlene siden 1994.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Hellas mottar 116,7 millioner euro av den totale potten.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent av EØS-midlene, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.