Politiet håndterte SIANs koranbrenning i Kristiansand på en riktig og helt nødvendig måte, skriver Roua Samir Hassan. (PixBay)
All respekt til politiet som evner å balansere mellom ytringsfrihet og rasismeparagraf – og som velger vår sikkerhet.
600Shares

Selv om det måtte stride imot ytringsfriheten å forhindre noen i å brenne Koranen, må man tenke fornuftig noen ganger. Dette gjelder især politiet – av hensyn til folkets sikkerhet. Hva veier tyngst?:

  1. Å tillate den ytringen som måtte ligge i å brenne en koran eller
  2. å åpne for at mennesker blir sprengt i filler på julehandel?

Respekter politiets håndtering

Vi har sett og lært hva som kan skje i kjølvannet av episoder som koran-brenningen i Kristiansand – nemlig terrorangrep –  og det er 100% riktig, og det er politiets jobb, å sørge for at menneskene i Norge er trygge.

I dette tilfellet balanserte politiet på en fin måte mellom ivaretakelse av både ytringsfrihet og lovgivning mot hatefulle ytringer. SIAN hadde fått beskjed om at skjending av en religiøs skrift – Koranen – ikke ville bli akseptert, og at de ville gripe inn dersom SIAN allikevel valgte å gjøre dette. Og da dette skjedde, grep politiet inn, slik avtalen var.

Vi må respektere et klokt valg om å verne oss mot terrorisme

Politiet er de som vet best i denne situasjonen og de har kunnskap om hvordan terrorister rettferdiggjør handlingene sine, hvor de befinner seg og hvordan situasjoner som denne kan oppstå. Siden de er i posisjon til å verne om vår trygghet, spesielt når det kan være snakk om liv og død, bør dette valget de nå har tatt respekteres, eller sagt på en annen måte: «Respekter læreren for hvert enkelt yrke.»

Trygghet kommer først

En ytringsfrihetsforkjempers råd til en som skal tegne profeten Mohammed – fred være med ham – på en stygg måte er ikke det samme rådet politiet, som har erfaring med hva som kan skje, ville gitt tegneren. Vi må respektere et fornuftig og klokt valg om å verne oss mot radikal terrorisme. Jeg synes man må klare å se hva som veier tyngst og respektere at politiet prioriterer å beskytte oss.

Respekt til politiet som ikke vil at jeg skal bli sprengt i filler under julehandelen min!