Muslimske kvinner er som alle andre kvinner

En forskningsundersøkelse måtte til for å fastslå dette.

Europas muslimske kvinner her helt ordinære ønsker for sin egen og framtidige
generasjoners framtid, hevder den britiske
forskeren Sara Silvestri.

– Dette er kvinner med de samme drømmene, bekymringene og håpene som andre kvinner, sier Silvestri til forskning.no.

– De er ambisiøse i at de ønsker å oppnå gode kvalifikasjoner og en
god jobb, og de drømmer om et kjærlighetsekteskap og godt oppdratte
barn. De møter samtidig de samme problemene som alle europeiske
kvinner, utfordringer ved å kombinere arbeid og familieliv.

Silvestri er forsker ved britiske London’s City University og
Cambridge University, og presenterte nylig en studie om muslimske
kvinner, utarbeidet på oppdrag fra belgiske King Baudouin Foundation.

Mangfold
I følge studien er kvinnene svært ulike. Den patriarkalske mentaliteten har fortsatt grep rundt noen av kvinnene.
– I motsetning til stereotype bilder av muslimske kvinner som stille og
fullstendig underlagte familien og religionen, viser min forskning at
det ikke er én enkelt måte å være muslimsk kvinne på og at disse
kvinnene er individer med hjerne og sjel, sier Silvestri.

”Den patriarkalske mentaliteten har ikke forsvunnet fra samfunn som
fortsatt tenderer til å blande religion med kulturelle og etniske
tradisjoner, men kvinner har begynt å motsette seg dem,” skriver
Silvestri i sin studie.

– Selv om det fortsatt er muslimske kvinner som er avhengig av sine
menn og familier, ser vi stadig oftere kvinner som takket være
personlig besluttsomhet og tilgang til utdanning makter ikke bare å
hevde seg i arbeidslivet men også å studere og stille spørsmål ved egen
religion, samt å utfordre etno-kulturelle påbud på troen og det
personlige livet deres, sier Silvestri til Forskning.no