Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker

Få innvandrerkvinner søker utlyste jobber, viser undersøkelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Illustrasjonsbilde av innvandrerkvinner på kurs i regi av Hero kompetanse.
I en undersøkelse fra Likestillingsombudet sier arbeidsgivere de er positive til å ansette innvandrerkvinner, men at få søker på utlyste jobber.

200 norske arbeidsgivere i ulike bransjer og steder i landet er i en undersøkelse spurt om sitt syn på innvandrerkvinner i arbeidslivet. Et stort flertall av de spurte svarer at innvandrerkvinner bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Sju av ti svarer også at de ikke ser på religiøse plagg som et hinder så lenge søkeren ellers er kvalifisert til stillingen, skriver Vårt Land.

Problemet er imidlertid at innvandrerkvinner ikke søker på de utlyste jobbene. Undersøkelsen ble presentert på årskonferansen til Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) for noen uker siden.

Nå sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm at en må se på årsakene til at denne gruppen kvinner ikke søker jobber utenfor hjemmet. I mange sammenhenger er det mennene som står i veien for at kvinnene kan komme seg ut i betalt arbeid.

– Vi må kunne utfordre kjønnsroller og tradisjoner, også blant innvandrerfamilier, sier Bjurstrøm.

– Ikke ved å marsjere inn i familiene og fortelle de enkelte hva de skal gjøre, men ved å utforme virkemidler som treffer og gå i dialog med mennene. Kontantstøtten er det første som bør fjernes, sier hun.

(©NTB)