SSB: Muslimske trossamfunn vokser

I dag er 175.500 muslimer i Norge registrert som medlemmer i muslimske trossamfunn, nesten dobbelt så mange som for ti år siden. Illustrasjonsbildet tatt under Eid-feiringen i 2006 på Ekeberghallen.
I dag er 175.500 muslimer i Norge registrert som medlemmer i muslimske trossamfunn, en økning på nesten 90 prosent de siste ti årene.

I 2009 var tallet 92.700. Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tirsdag. Økningen fra 2018 til 2019 er på 5,2 prosent.

Samtidig har antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke økt fra 431.000 til 678.000 de siste ti årene, noe som er en økning på 57 prosent.

Om lag 54 prosent av de 678.000 er medlem av et kristent trossamfunn, nesten 26 prosent i et muslimsk samfunn og om lag 14 prosent var medlem i et livssynssamfunn.

Av de drøyt 96.000 registrerte medlemmene i livssynssamfunn sto Human-Etisk Forbund alene for 91.300.

Kirken faller

Antallet medlemmer i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke økte med 3 prosent fra 2018 til 2019. Økningen er ifølge SSB en fortsettelse av en tydelig langsiktig trend. I 2019 er det nesten 366.000 medlemmer i de kristne trossamfunnene.

Samtidig viser tallene over medlemmer i Den norske kirke en svak, men jevnt minkende trend. I 2018 hadde Kirken 3,72 millioner medlemmer, noe som var en nedgang på 75.000 sammenlignet med for tre år siden.

Flest katolikker

Av de kristne samfunnene utenfor Den norske kirke er det Den romersk-katolske kirken som er størst, med nesten 161.000 medlemmer i 2019. Det nest største kristne trossamfunnet er pinsemenigheter med om lag 41.000 medlemmer.

Jehovas vitner har 12.680 medlemmer i Norge i 2019, mens Den kristelige menighet (Smiths venner) har 8.513 medlemmer. Begge disse menighetene har fått noen hundre flere medlemmer de siste årene.

Det er bare registrert 809 medlemmer i jødiske trossamfunn i Norge i dag, viser SSB-tallene, noe som er seks flere enn for ti år siden.

(©NTB)