Stopper returer til Libya og Elfenbenskysten

Utviste og papirløse samlet i kummerlige forhold i en leir utenfor den greske hovedstaden Athen. Hit har mange utviste fra Norge kommet.
Foto: Flickr.com
Inntil videre vil ikke Utlendingsdirektoratet (UDI) foreta tvangsreturer til Libya og Elfenbenskysten. Plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er også midlertidig suspendert
Grunnet uroen i Libya og Elfenbenskysten har Utlendingsdirektoratet (UDI) besluttet å suspendere utreiseplikten for personer fra disse landene.  Det betyr at personer som i utgangspunktet har plikt til å reise tilbake til Libya og Elfenbenskysten midlertidig ikke trenger å gjøre det nå, skriver udi.no.
– UDI vil fortløpende vurdere når det igjen vil være forsvarlig å returnere til disse landene. UDI har underrettet politiet om at ingen fra Libya eller Elfenbenskysten skal tvangsreturneres, sier Hanne Jendal, direktør i asylavdelingen til udi.no.

Stans i asylbehandling
Samtidig stanses behandling av asylsøknader fra libyere og ivorianere midlertidig.
– Vi gjør dette for å sikre at vi har den nødvendige oversikt over situasjonen i landene, sier Jendal til udi.no.