– Støre ønsker fornorskning

 
Ap vil legge ”klare føringer på at elevene skal over til norsk”. For 150 år siden het dette fornorskningspolitikk. Det var rettet mot kvener og samer. I dag heter det integrering, skriver Liisa Koivulehto, i et innlegg i Utrop.
Liisa Koivulehto tobarnsmor, redaktør i den kvenske avisen Ruijan Kaiku.

Ap vil også innføre språkkartlegging det året barnet fyller fire år. ”Hvis språkferdighetene ikke er gode nok, vil vi pålegge språkstøtte. For eksempel gjennom tilbud om barnehage,” heter det i forslaget. 

-Jeg leser videre i dokumentet, men plutselig forstår jeg at jeg har misforstått.  Med ”språk” mener de norsk og eventuelt litt samisk. Andre språk vil de ikke ha.
Det står i dokumentet at i Oslo fins noen skoler med en svært høy andel flerspråklige elever. Myndighetene er redde at barn ikke lærer seg norsk.

– Jeg kjenner ikke til forholdene der godt nok, men uansett er ikke noen skoler i Oslo hele Norge. Kan ikke vi ha læreplaner som tar vare på de flerspråklige ressursene – i hele landet? Har ikke Ap skolefolk med kunnskaper om flerspråklighet? Jeg leser at Ap ikke vil styrke andrespråket. Tror de virkelig at et annet språk hindrer norskopplæring? Uten støtte til andrespråket i skolen vil opprinnelig tospråklige barn bli ettspråklig norske. De vil neppe definere seg som vinnere, slår Koivulehto.

– Ap vil hjelpe dem som ”sliter med språket”, men her mener de bare norsk, samtidig som samfunnet har behov for folk med flerspråklig og flerkulturell kompetanse. Store ressurser sløses bort! Ap vil legge ”klare føringer på at elevene skal over til norsk”. For 150 år siden het dette fornorskningspolitikk. Det var rettet mot kvener og samer. I dag heter det integrering, skrivre hun videre.