Ski-VM, sportsjournalister som ligger berserk og revolusjoner


«Hun ligger langt framme blant de tre første…og koser seg…det kommer en løper bakfra med stort fart og blander seg i kampen….» Når jeg hører slike kommentarer lurer jeg på om det virkelig handler om sport og hva slags sport som kommenteres her. Når idrettsutøvere ligger langt framme blant andre og har ski på beina, så lurer jeg selvsagt på hva de bedriver midt i skiløypa? Jeg har alltid trodd at skisport for det meste handler om å stå, gå eller hoppe, og ikke å ligge. 

Kan vi begynne å omtale land i Europa ut fra etnisitet som for eksempel europeerland, hviteland eller kristenland?

I forbindelse med idrettsbegivenheter er det vanlig å høre norske sportskommentatorer si: ”Det ble norsk gull dere – vi vant”. Betyr det for eksempel at gullmedaljen er produsert i Norge eller for eksempel at det ble VM-gull til Norge? Kommentatorer nøyer seg ikke med gull til Norge, de må presisere at «det ble en knusende norsk seier». Altså når norske idrettsutøvere vinner med et tiendedels sekund så «knuser de motstanderne», og når norske utøvere kommer sekundet etter vinneren betegnes det av samme sportskommentatorer som «en god andreplass».
Det benyttes ofte krigsspråk innenfor idretten. Norske idrettsutøvere møter motstandere og ikke konkurrenter, de knuser motstandere og ikke vinner konkurranser. Kjennetegn for de fleste siviliserte idretter og utøvre er respekt og likeverdighet. Det gir ikke noe mening i å vinne om en ikke anerkjenner og respekterer sine konkurrenter som likeverdige. Men Media-Norge elsker norske idrettsutøvere som viser overdimensjonert nasjonal sjåvinisme, akkurat som i krig. Det holder liksom ikke å være anstendig patriot. 
Araberland og Adecco-skandale
Fortsatt er det omfattende sosial uro og motstand mot regimer og ledere i flere land i Midt-Østen og Nord-Afrika. Folket i regionen krever frihet, verdighet og rettferdighet. Flere medier og politikere i Norge har omtalt land i disse områdene som araberlandene. For meg har denne betegnelse med etnisitet å gjøre, det vil si utseende, hudfarge og religiøs tilhørighet. Spørsmålet er hva som er rett betegnelse på land og folk som befinner seg på kontinentet Europa? Kan vi begynne å omtale disse landene og mennesker ut fra etnisitet som for eksempel europeerland, hviteland eller kristenland?
Det er i alle fall mange likhetstrekk mellom land i Midt-Østen, Nord-Afrika og Norge. Alle har enorm oljerikdom og mangler arbeidskraft. De har vært avhengig av importert arbeidskraft, og fra 70-tallet har også Norge importert arbeidskraft etter behov. Særlig de siste ti årene har arbeidsinnvandringen fra EU-landene vært formidabel. Slik sett er også Norge gradvis blitt et såkalt araberland. Svensker strømmer til Norge som aldri før og de holder ikke bare liv restaurantnæringen, men sammen med folk med opprinnelse fra Eritrea, Sri Lanka, India, Pakistan, Polen, Filippinene, Tyrkia og Thailand sørger alle sammen for å dekke behovene innenfor helse- og omsorg i Norge. Det er arbeidsomme og omsorgsfulle mennesker som ofte får lavere lønninger og må takle et stort arbeidspress.
Adecco-skandalen viser at omfattende brudd på arbeidsmiljøloven skjer. Det avdekkes stadig mer at det offentlige slettes ikke er noe bedre i å følge arbeidsmiljøloven enn andre.
Skiskyttere mot terrorister
I slutten av februar var det igjen tid for PSTs pressekonferanse, hvor de sammen med Forsvarsdepartementet la fram sin trusselvurdering for 2011. Etter hvert er de blitt ganske flinke til å skape skremmebilder. Nå er det terrorfare både fra radikale muslimske ekstremistmiljøer og høyreekstremistiske miljøer om vi skal tro på PST. 
Som nevnt er norske idrettsutøvere vant med å knuse sine motstandere. Kan ikke PST og forsvarsdepartementet ansette idrettsutøvere for å knuse potensielle terrorister – ja hva med å bruke skiskyttere?