Human-Etisk Forbund foreslår støtteordning i ny lov om trossamfunn

Oversettersenteret til Jehovas Vitner er stort og moderne. Det var tidligere hovedkvarter for Norge, men i dag ligger det sentrale kontoret i København.

– Vi har foreslått at 1 promille av de pengene som staten gir til tros- og livssynssamfunn, heller skal gis til støtte til organisasjoner som hjelper folk å komme ut av religiøse miljøer, sier generalsekretær Trond Engen i Human-Etisk Forbund til TV 2.

I dag får ulike trossamfunn over 6 milliarder kroner årlig i statsstøtte. Stortinget jobber med en ny lov om tros- og livssynssamfunn som legges fram i mars.

Blant dem som ønsker forslaget velkommen, er leder Hilde Langvann i den frivillige organisasjonen Hjelpekilden. De hjelper blant annet folk som sliter psykisk som følge av å ha brutt ut av trossamfunn.

Organisasjonen har overlevd på støtte fra private stiftelser, men nå er det snart slutt på midlene. Langvann frykter at de må legge ned.

– Per i dag ser jeg at vi har mulighet til å jobbe ut januar, sier hun.