Betül Cokluk har en krevende heltidsjobb. I tillegg leder hun en frivillig organisasjon på tiende året.
– Dette er en innsats vi gjør fordi vi vil og ikke fordi vi må, sier Betül Cokluk, leder for A Step Closer. Hun deler denne innstillingen med mange norskfødte med innvandrerbakgrunn i alderen 16-39 år.
0Shares

A Step Closer (ASC) er en frivillig organisasjon. De jobber med fire satsningsområder: Bistand, solidaritet, barn og unge og brobygging mellom forskjellige etnisiteter, kulturer, religioner og politiske ståsteder. Betül Cokluk har vært med siden ASC startet opp for ti år siden.

Frivillig arbeid er å jobbe gratis for å hjelpe. En undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)  viser at norskfødte med innvandrerbakgrunn i alderen 16-39 år jobber like mye gratis som befolkningen som helhet i samme alder. 

Flest frivillige fra Sri Lanka og Tyrkia

SSB har spurt norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-39 år. De har også spurt hele befolkningen i samme aldersgruppe om det samme i en tidligere undersøkelse. Deretter sammenliknet de svarene fra norskfødte med innvandrerforeldre med svarene de hadde fått inn før fra hele befolkningen.

Det viste seg at 32 prosent av alle norskfødte fra 16-39 år med innvandrerforeldre har gjort gratisarbeid i løpet av de siste 12 måneder i 2016.

SSB opplyser at norskfødte med innvandrerforeldre bruker 4 av 10 personer  51 timer eller mer i året på gratisarbeid for frivillige organisasjoner. Den tilsvarende andelen i befolkningen som helhet er 3 av 10 personer.

Flest frivillige fant SSB blant dem med familiebakgrunn fra Sri Lanka og Tyrkia,  litt færre for dem med foreldre fra Vietnam og Pakistan.

Stor glede i å hjelpe andre

Betül Cokluk har en krevende heltidsjobb. I tillegg leder hun en frivillig organisasjon på tiende året. Hvor henter hun kreftene fra?

Betül Cokluk sier man blir gladere selv av å glede andre.

Hun sider hun får krefter av  gleden ved å hjelpe andre:  –Det har vært veldig fint for meg personlig å få være med på å lage verdiene til en veldedig organisasjon. Ikke minst har det vært motiverende å finne flere frivillige som deler og støtter de samme verdiene.  De vi jobber for å hjelpe  setter også stor pris på innsatsen vi frivillige gjør. Dette er en innsats vi gjør fordi vi vil og ikke fordi vi må. Nettopp denne forskjellen har stor effekt på gleden vi klarer å spre som frivillige, sier Cokluk. 

Betül Cokluk var nominert til den nasjonale Frivillighetsprisen 2019 sammen med Falk Bakke, fra Utsiktsbakken Brassband, Knut Skår fra Norske Redningshunder, Løvemammaene, Per Hansen fra Mental Helse og Rabia Sadiq Kahn fra  Internasjonal Velferdsforening Trøndelag.

– De seks finalistene til årets Frivillighetspris står for et mangfold i både geografi og type frivillighet. Felles for dem er at de sloss for det de tror på. De  nekter å gi seg selv når butter i mot, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

– Finalistene er alle vinnere med en imponerende innsatsvilje og engasjement. I Norge er det mange hverdagshelter som dem som jobber frivillig uten å forvente noe tilbake. Det føles veldig meningsfylt å hedre dem og dermed vår frivillighetstradisjon.

Vinnner av den nasjonale Frivillighesprisen 2019 ble Knut Skår for sitt arbeid med Norske Redningshunder.

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge, Kulturdepartementet og Norsk Tipping.