Nå er barnetrygden i Polen høyere enn i Norge

Polske barn får 1.160 kroner pr mnd, nesten hundre kroner mer enn den norske barnetrygden på 1.054 kr.
Foto: Caritas Norge
Norge har stanset utbetalingen av barnetrygd til Polen etter at landets regjering endret regelverket for polsk barnetrygd.

I perioden fra utgangen av juni til utgangen av september i fjor fikk 8.000 færre polske familier norsk barnetrygd i Polen, skriver Aftenposten.

Fra 1. juli i fjor innførte den polske regjeringen barnetrygd også til barn nummer én. Før den tid var barnetrygd for førstefødte bare forbeholdt fattige barnefamilier.

Endringen i fjor medførte at alle polske barn i alderen 0–18 år nå får 500 zloty per måned i barnetrygd. Det utgjør 1.160 kroner, nesten hundre kroner mer enn den norske barnetrygden på 1.054 kroner i måneden. Slik EØS-regelverket er utformet, førte det til stans i eksport av norsk barnetrygd til arbeidstakere i Polen.