Laveste antall beboere i asylmottak siden 1997

I 2019 kom det 2 304 asylsøkere til Norge.
Foto: Kari Bye
Antall beboere i UDIs asylmottak gikk i fjor ned til rundt 2 500. Det er det laveste antallet beboere i mottak siden 1997.
0Shares

– Det er flere faktorer som påvirker asylankomstene til Norge. Det som er helt sikkert er at et strengt og rettferdig regelverk, samt Europas beste returpolitikk spiller inn. Konsekvensen av dette er at vi ikke har sett et lavere antall beboere i asylmottak siden 1997, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

I 2019 kom det 2 304 asylsøkere til Norge, noe ned fra 2018 da det kom 2 655. I fjor kom det flest asylsøkere fra Syria (537 personer), Tyrkia (360) og Eritrea (194). Det er de samme landene som året før, men da kom det flest fra Tyrkia foran Syria.

I løpet av 2019 ble det drøyt tusen færre beboere i UDIs asylmottak. UDI la derfor ned ti mottak i fjor. Ved utgangen av året bodde det 2 536 personer i 21 mottak, ned fra 3 621 beboere for ett år siden.