Kristen mobilisering preges av islamfrykt

Kristenfolket til kamp mot islam

 
Verdikonservative og kristne krefter samlet seg 24. og 25. mars for å diskutere verdispørsmål i Norge og internasjonalt. Politikere på venstresiden reagerer på hvordan «norske verdier» ble fremstilt på konferansen.
Tuva Rosenlund
Latest posts by Tuva Rosenlund (see all)

 

– Det er trist å se at politikere fra de borgerlige partiene støtter opp om og applauderer et
arrangement som dette. Et arrangement som først og fremst preges av intoleranse for at folk har et annet syn enn arrangørene, sier Håkon Haugli, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– Jeg oppfattet konferansen som en protest ikke bare mot den rød-grønne regjeringen, men mot politikk det har vært bred politisk enighet om de siste årene, sier han.

Verdikonferansen Oslo Symposium 2011 fant sted på Oslo Kongressenter.

Fordømmelse av annerledeshet, meningstvang og intoleranse er ikke norske verdier.

– Oslo Symposium er en del av den nye kristne mobiliseringen, hevder Finn Jarle Sæle. Han er sjefredaktør for den kristen avisen Norge IDAG. – Limet i norsk politikk er de kristne tradisjoner, og i dag er limet mellom sentrum og de store borgerlige partiene i kristenfolket, sa Sæle under konferansen. Han er en av hovedinitiativtagerne for Oslo Symposium 2011 sammen med den konservative organisasjonen Kristenfolket.

Sæle har i de siste lederartiklene i sin avis skrevet om temaer som «Frihetens Europa – istedet for islamisering», «Islamismens farlige trekk»  og «Den store alliansen for kristne verdier». Han skriver: «Kampen mot den farlige islamistiske ideologien kan ikke først og fremst føres som en kamp mot fattigdom eller mangel på skolegang, men som en verdikamp».

I USA vinner de kristne, mens de kristne i Norge har tapt skanse etter skanse i 100 år. Han lister opp flere punkter han mener har hatt betydning for hvordan de konservative klarer å mobilisere seg rundt kristne verdier i USA: De kristne tar kampen om mediehegemoniet alvorlig. De kristne velgerne luker stadig ut kristne kompromisskandidater av politikken, og velger konservative, og de kristne går aktivt inn i partienes nominasjonsmøter.

Leder av organisasjonen Kristenfolket og en av hovedarrangørene for konferansen Bjarte Ystebø har vært tydelig på at arrangørene av Oslo Symposium 2011 ønsker en ny borgerlig regjering i Norge.

Han skriver også i starten av programmet for konferansen dette:

“Fruktene av en kristen sivilisasjon gjør at mennesker som bor i andre land, strømmer hit, for å ta del i velsignelsene. Vi støtter Israel som en oase i ørken av diktaturer og barbariske samfunn. Et land som har det samme judeokristne verdigrunnlag som Norge, og som har vært under angrep for det fra sine naboland. Derfor er Internasjonale kristne Ambassade Jerusalem medarrangør av symposiet.”

Tro og politikk
– Troen og religionen har vært en viktig del av fellesskapet. Norge er blitt et mer flerkulturelt
samfunn. Det er viktig at vi tar vare på våre røtter, sa Knut Arild Hareide i sitt innlegg på konferansen. Han er innstilt som ny leder ved vårens landsmøte for for Kristelig Folkeparti.

Også Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre, hadde funnet veien til konferansen.

– Vi står i en endringsbølge, som er større og raskere enn noen gang, dette endrer kulturen og hverdagen vår, sa Røe Isaksen. – Ved å styrke våre egne verdier blir det lettere å møte andre kulturer. Vi må forhindre at norske verdier forfaller, glemmes og reduseres til museumsgjenstander som legges på norgesglass, sa Isaksen.

Siden Carl I. Hagens fremstøt overfor Kristen-Norge for seks-sju år siden, har Frp vært selvskrevne på denne typen arrangementer. Partileder for Fremskrittspartiet Siv Jensen, benyttet anledningen til å snakke om verdier.

– Verdiene i Norge må forankres i det kristne, sa Jensen og snakket om kampen vi vil få
om verdiene de neste årene. – Hva slags samfunn ønsker vi oss, og hva slags samfunn ønsker vi å levere videre til de neste generasjonene? spurte Jensen.

Ikke avkristningspolitikk

Et av hovedbudskapene blant mange av talerne på konferansen var hvordan den rød-grønne regjeringen er i ferd med å avkristne Norge.

– Jeg mener sammenblandingen av religion og politikk er problematisk. Det kan ikke være sånn at et livssyn skal ha monopol. Den rød-grønne regjeringen driver selvsagt ikke en
avkristningspolitikk, sier Aps Håkon Haugli. Men vi ønsker å sikre at alle blir hørt og respektert, og støtter derfor religionsfrihet som en av verdiene i samfunnet vårt. Det er enormt viktig at vi har felles institusjoner, som ikke er ekskluderende.

Han får støtte av Ragnar Næss kontaktperson i SVs likestillingsgruppe.

– Kritikken om at den rød-grønne regjeringen er i ferd med å avkristne Norge, er uttalelser som faller på sin egen urimelighet. Det er religionsfrihet i Norge, Frp har derimot foreslått å forby skoler som bygger på islamsk grunnlag, men ikke på kristent grunnlag. Begrunnelsen er hensynet til integrering. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette strider mot forbudet mot diskriminering på religiøst grunnlag. Dette burde vært tatt opp av likestillings- og diskrimineringsombudet, mener Næss.

Verdier i fremtidens Norge
Aud Kvalbein, KrF-politiker og varaordfører i Oslo, fokuserte på de unge i sitt innlegg på konferansen. – Vi ser en trosforvirring hos de unge. Unge vet ikke hva kristendom er, kristendom må tilbake i skolen men på en ny måte. Verdier kan bli borte hvis de ikke er levende i folket, blomstene visner fordi de har mistet kontakten med sine røtter, sa Kvalbein.

Ap-representant Haugli er på sin side nøye med å skille mellom forkynning og undervisning.

– Læren skal ikke ha som oppgave å fortelle barna at kristendommen er det eneste
rette, ingen skal påtvinges et livssyn. Da vil vi få en skole som ikke favner alle, og det er ingen tjent med, heller ikke de kristenkonservative, sier Haugli.

Så hvilke verdier mener politikere på venstresiden bør forme fremtidens Norge?

Næss mener det som kalles “norske verdier” i praksis oftest er internasjonale verdier.

– Tankene om folkesuverenitet og demokrati, herunder parlamentarisk demokrati, er i liten grad fundert på kristendommen, hevder han.

– Demokrati, ytringsfrihet, rettsstat og likebehandling er verdier i grunnloven som har formet samfunnet vårt, og bør være bærende verdier for Norge i framtiden. Fordømmelse av annerledeshet, meningstvang og intoleranse er ikke norske verdier, sier Haugli.

De neste årene vil kampen om de norske verdiene stramme seg til. Om det er kristenfolket som vil få monopol på de norske verdiene vil tiden vise, påpeker Haugli. Sentrale spørsmål er hvordan den konservative alliansen vil bruke verdispørsmålene for å komme til makten. Og hvilke saker, personer og grupper som vil virke positivt eller negativt inn på allianseplanene deres.

Neste Oslo Symposium fra Kristenfolket vil bli arrangert i forkant av stortingsvalget i 2013.

Om Oslo Symposium
Konferansen Oslo Symposium 2011 ble arrangert av Kristenfolket og den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ). Målet ifølge arrangørene er å etablere en solid motstand mot avkristiningen av Norge. Initiativtager av konferansen Bjarte Ystebø har vært tydelig på at arrangørene av Oslo Symposium 2011 ønsker en ny borgerlig regjering i Norge, og at de ønsker å mobilisere sterkt før høstens kommunevalg.

Frp-leder Siv Jensen, Høyre-leder Erna Solberg, Krf-toppene Dagfinn Høybråten og Knut
Arild Hareide var noen av politikerne som deltok på arrangementet. Fra Kristen-Norge deltok blant annet kjente navn som filosof Nina Karin Monsen, samfunnsdebattant og foredragsholder Hanne Nabintu Herland og redaktør Finn Jarle Sæle. Arrangementet var delt inn i temabolkene “Moderne Verdier”, ”Demokratikamp – Midtøsten”, “Bærekraftig økonomi” og “Tros- og ytringsfrihet”.