Mormon leder tros- og livssynssamarbeid

0Shares
– Jeg er opptatt av at dialog skal føre til handling, sier den nyvalgte rådslederen, og spør hvordan tros- og livssynssamfunnene kan bidra positivt i det norske samfunnet.
 
STL ble stiftet i 1996 som paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn i Norge, og har i dag 14 medlemssamfunn. Rådet arbeider politisk for å fremme likebehanding av tros- og livssynssamfunn, og dialogisk for å skape økt forståelse og respekt.
 
 – Bente Sandvig har vært en stor ressurs for STL de siste fire årene. Vi er svært glade for at hun nå sitter sentralt plassert i det offentlige utvalget som utreder statens religions- og livssynspolitikk, sa STLs koordinator Lise Tørnby da Sandvig ble takket for sin innsats.
 
Lynne Amundsen har vært rådsrepresentant siden 2003 og var nestleder i STL fra 2007 til 2009. Ledervervet i STL er to-årig, og lederen kan kun ha vervet i to perioder. Shazia Mushtaq (Islamsk Råd Norge) ble valgt til nestleder, mens Sven Thore Kloster (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke) og Anne Ramberg-Mohn (Holistisk Forbund) ble valgt som medlemmer av arbeidsutvalget.