– Stortinget må støtte de papirløse

Ana Isabel Taylor Lopez er blitt valgt inn i kommunepolitikken i Telemark. Hun akter å kjempe for genuin integrering, og understreker at det innebærer å se hele befolkningen, innvandrere og nordmenn, som en helhet.
– Det haster å få på plass ordninger som bedrer de papirløses situasjon, sier nestleder i Rødt, Ana Taylor Lopez.
0Shares

Hun er skuffet over at Stortingets kommunal- og forvaltningskomite tirsdag 5.april anbefalte Stortinget å avvise eller oversende til regjeringen forslagene som Venstre hadde reist om å bedre de papirløse innvandreres situasjon.

– Venstre og KrF blir møtt av en uheldig allianse på Stortinget, fra FrP til SV, som slår ring om Norges restriktive innvandringspolitikk. Det er spesielt forstemmende at heller ikke SV kunne støtte KrFs komitemedlem sitt forslag om å vurdere en regulariseringsordning for Norge, sier Lopez.

Nå vil Rødt-politikeren styrke presset på politikerne.

– Den utenomparlamentariske opinionen må nå forsterke sitt press for å stille stortingspolitikerne til ansvar for de alvorlige skader de påfører mennesker som er på flukt og ikke har noe sted å gjøre av seg, fortsetter Rødt-nestlederen.

– Alle som har vært i Norge i over fem år og ikke er innblandet i en kriminalsak må få opphold. Argumentene som brukes mot å gjennomføre en slik regulariseringsordning holder ikke mål. Hvorfor skulle det være farligere i Norge enn i de 22 EU-landa som har gjort dette før oss, spør Ana Taylor Lopez.

– Frykten for at dette skal utløse en innvandringsbølge til Norge er totalt grunnløs, sier Lopez, og viser til erfaringene fra de andre landa.

Ana Taylor Lopez vil gjøre de papirløses situasjon til en valgkampsak og oppfordrer nå lokalpolitikere til å erklære at lengeværende papirløse flyktninger skal få være i kommunen i og få anledning til å jobbe.

– Innskjerpingen av jobbforbudet som ble satt ut i livet fra nyttår av, har gått ut over både fysisk- og psykisk helse til mange flyktninger, sier Lopez.

– Det er samfunnspolitisk forkastelig, økonomisk tåpelig og bryter ned selvfølelsen til medmennesker, avslutter Anna Taylor Lopez.