NRK: Frp kan kreve omkamp om fremmedkrigeres statsborgerskap

Frp har nemlig lenge ivret for å frata hjemvendte fremmedkrigere norsk statsborgerskap.
Foto: Scanstockphoto
Et av kravene til Frp kan være at det skal bli lettere å frata mennesker norsk statsborgerskap, sier kilder tett på prosessen til NRK.
0Shares

Trolig er det enkeltpunkter i terrorlovgivningen, lov om nasjonal sikkerhet, utlendingsloven og strafferammene for brudd på paragrafer i de nevnte lovene som kan være i spill, ifølge NRKs kilder.

Også sentrale kilder i Høyre sier de tror kravene heller vil innebære lovendringer enn noe som vil påvirke budsjetter nevneverdig.

Særlig et forslag om å gjøre det lettere å frata mennesker norsk statsborgerskap, trekkes fram av Frp-kildene.

Frp har nemlig lenge ivret for å frata hjemvendte fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap deres norske statsborgerskap, slik Danmark har gjort, men i 2018 fikk ikke Høyre og Frp flertall for dette i Stortinget.

Det fikk nåværende Frp-nestleder Sylvi Listhaug til å legge ut et innlegg på Facebook, der det het at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Innlegget vakte sterke reaksjoner og førte til at Listhaug måtte trekke seg som justisminister.