Gratis barnehage for norske barn

Arbeiderpartipolitiker Khalid Mahmood foreslår gratis barnehage for etnisk norske barn i innvandrertette områder i Oslo. Målet er å sikre gode språkmiljøer.
Arbeiderpartipolitiker Khalid Mahmood foreslår gratis barnehage for etnisk norske barn i innvandrertette områder i Oslo. Målet er å sikre gode språkmiljøer.
– Vi må begynne å tenke omvendt. Integreringspenger må brukes på etniske nordmenn, sier Ap-veteran Khalid Mahmood til Aftenposten Aften.
Han er svært bekymret for skoleflukten fra Groruddalen og tror han har funnet en løsning som kan sikre norskspråklige miljøer i barnehager og skoler: Gratis barnehage og aktivitetsskole (SFO) for etniske nordmenn.

Hvit flukt

– Vi har i stor grad lyktes med å få barn med innvandrerbakgrunn inn i barnehager, men de som de kommer for, de etnisk norske barna, er ikke der lenger. De har flyttet, sier Mahmood.

Leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, avfeier ikke forslaget, men påpeker at det er at det er et brudd med tidligere tankegang.
– Vi vil ha tiltak i disse områdene, men ikke skille på hudfarge. Vi vil at aktivitetsskolen på sikt skal være gratis for alle i Groruddalen. Det er litt kinkig å rette inn tiltak bare mot etnisk norske, særlige ettersom det er de som gjerne har best råd også, sier Jan Bøhler til NTB.