Vant pris: – Antirasisme er et helt sentralt tema

– Jeg tror det er enormt viktig å skape et samfunn hvor unge muslimske menn kan være helter på egne premisser, uten å være voldelige, sier Sadik Qaka.
Foto: Privat
– Prisen betyr mye for meg. Det å skrive masteroppgave er en veldig lang og til tider ensom prosess, sier Sadik Qaka (27) som nylig fikk STK-prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv i 2019.
0Shares

STK er Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Sadik Qaka skrev om maskulinitet og voldelig ekstremisme i oppgaven sin som juryen berømmet for både å være nyskapende og samfunnsaktuell. 

– Det var veldig hyggelig å høre at det som lenge har betydd så mye for meg, også kan bety noe for andre, sier Sadik Qaka. 

Qaka er født i Kosovo. Seks år gammel flyktet familien hans til Norge.

– Jeg tror flyktningene følte seg mer velkommen den gang enn mange som kommer hit i dag, sier han.

– De rundt oss var opptatt av å vise oss Norge og den norske hverdagen. Det gjorde det lettere å bli en del av lokalsamfunnet. 

Sadik vokste opp på Gjøvik. I 2013 flyttet han til Oslo for å begynne på studiene, og har bodd i byen siden. Han tok bachelor i utviklingsstudier før masteroppgaven i samfunnsgeografi.

Du sier oppgaven også er antirasistisk – kan du utdype dette?

– Antirasisme er helt sentralt i oppgaven. Ett av oppgavens poeng er at islamistisk diskurs i Kosovo presenterer det å bli fremmedkriger som synonymt med det å være en helt. Jeg tror det er enormt viktig å skape et samfunn hvor unge muslimske menn kan være helter på egne premisser, i sine egne samfunn, uten å være voldelige. Det er egentlig noe som er større enn fremmedkriger-fenomenet.  Det handler om å skape et samfunn hvor identitet ikke er enten-eller.

Hvor går veien videre nå?

– Det skal jeg bruke den neste tiden på å finne ut av. Jeg ser for øyeblikket etter en jobb, men det blir nok mer studier litt senere, sier Sadik Qaka.