MDG mener Norge bør ta imot klimaflyktninger

MDG mener Norge bør ta imot minst 1.000 klimaflyktninger årlig.
Norge bør ta imot minst 1.000 klimaflyktninger årlig og gi massiv klimabistand, mener Miljøpartiet De Grønne.

Retur av flyktninger til land som er alvorlig påvirket av klimaendringer, kan være brudd på menneskerettighetene, advarte FNs menneskerettighetskomité tidligere i måneden.

Land som vurderer å deportere asylsøkere som har fått avslag, bør ta klimaendringer i landene de kommer fra med i vurderingen. Dersom så ikke skjer, risikerer man å krenke asylsøkerens rett til liv, slo komiteen fast.

Miljøpartiet De Grønne er enig og mener Norge årlig bør ta imot minst 1.000 klimaflyktninger.

– Det er på høy tid at det internasjonale samfunnet finner felles løsninger som gir beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av naturkatastrofer, sier partiets utenrikspolitisk talsperson Sigrid Z. Heiberg til NTB.

– Samtidig må Norge kutte egne utslipp, gi massiv klimabistand, og selv gi opphold på humanitært grunnlag til mennesker som ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av miljøkatastrofer, mener hun.

Heiberg viser til at klimaendringene eskalerer stadig raskere, og at verden står overfor en enorm humanitær katastrofe.

– Klimakrisen er vår tids største solidaritetsutfordring, og den rammer fattige land hardest. Det er alt flere som flykter fra miljøkatastrofer enn fra krig og konflikt, sier hun.