Meling: Krekar-utvisning skal til menneskerettighetsdomstolen

– Vi er i gang med å ta saken til Strasbourg allerede nå, sier Krekars forsvarer.
Foto: TV2
Mulla Krekar er varetektsfengslet i åtte nye uker. Forsvarer Brynjar Meling sender nå over sine merknader til Justisdepartementet om en eventuell utlevering.

Kjennelsen om fortsatt varetekt ble avsagt av Oslo tingrett onsdag.

– Vi tar kjennelsen til etterretning, sier advokat Meling til TV 2.

Begjæringen om utlevering kom etter at en italiensk førsteinstansdomstol dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Dommen er ikke rettskraftig.

Oslo tingrett mener at en fornyet behandling av spørsmålet om varetekt om fire uker vil være uten betydning.

– Saken forventes å stå i samme stilling når fire uker har gått. Det vises til at det nå avventes vedtak fra Justisdepartementet, og at siktede deretter har tre ukers klagefrist. Ved klage blir saken brakt videre til Kongen i statsråd, heter det i kjennelsen.

Dersom departementet kommer til at han skal utvises, har Brynjar Meling varslet nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker. I tillegg vil han anke den inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Vi er i gang med å ta saken til Strasbourg allerede nå. I en vanlig sak måtte vi muligens ha ventet til departementet hadde behandlet saken ferdig, sa Meling til NTB etter avgjørelsen i Høyesterett.

Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker, blant annet om hvorvidt han kan utvises.