Støtter fortsatt transittmottak i Afrika

Høyre-politiker Monica Mæland har overtatt som justis- og beredskapsminister for Frp-politiker Jøran Kallmyr etter at sistnevntes parti trakk seg fra regjeringen. Likevel vil den nye Høyre-Krf-Venstre-regjeringen fortsette å støtte afrikanske transittmottak.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regjeringsskiftet fører ikke til endringer når det gjelder støtten til transittmottak i tredjeland.
0Shares

Frp-politiker Jøran Kallmyr besøkte Rwanda i to dager som justis- og innvandringsminister for å se på transittmottaket for flyktninger fra Libya og møte sin rwandiske kollega.

Rwanda har etablert et transittmottak i Gashora, øst i Rwanda. Der blir flyktninger fra Libya plassert av UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger).

Kallmyr sa tidligeren at det var viktig å signalisere at Norge støtter denne måten å organisere migrasjon på.

– Gjennom å flytte asylprosessen fra Europa til Afrika sikrer vi at de som kommer til Europa faktisk har et reelt beskyttelsesbehov. Derfor har vi sagt at vi ønsker å ta 600 kvoteflyktninger fra Rwanda, samtidig som vi har sagt nei til å relokalisere migranter fra Hellas. Det gjør vi fordi vi vil stanse den illegale migrasjonen over Middelhavet og få det inn i ordnede former gjennom UNHCR.

Endrer ikke politikk

Kallmyrs besøk var midt i januar, like før Frps fratreden fra regjering. Nå har Høyre-politiker Monica Mæland overtatt som justis- og innvandringsminister.

Til Utrop bekrefter justisdepartementet at man vil fortsette å støtte opprettelsen av trasittmottak som i Gashora.

– Norge støtter opprettelsen av transittmottaket i Rwanda og regjeringen har bidratt med 50 millioner kroner til UNHCRs arbeid i Gashoraleiren. Transittmottaket skal til enhver tid gi plass til 500 flyktninger og migranter som UNHCR og IOM harevakuert fra Libya. Leiren skal tilby innkvartering, saksbehandling og identifisere varige løsninger for flyktningene. I statsbudsjettet for 2020 har vi sagt at vi skal ta imot 800 kvoteflyktninger som er evakuert fra Libya. En andel av denne kvoten skal hentes fra Rwanda, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet til Utrop.

– Vi mener at dette kan være en god måte å hente flyktninger til Norge på, fordi vi vet at det er personer med et reelt beskyttelsesbehov. Vi vil stanse den illegale migrasjonen over Middelhavet og hente flyktninger gjennom UNHCR, fortsetter han.