Energibransjen satser flerkulturelt

Agder Energis konsernsjef Tom Nysted vil satse flerkulturelt: – Energibransjen er i global vekstfase som krever flerkulturell kompetanse, ifølge han
Foto: ae.no
Agder Energi har satt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn på dagsorden.
0Shares
Agder Energi konsernet vil ta ut potensialet i et flerkulturelt arbeidsmarked fordi det vil bidra til å øke kreativiteten og finne gode løsninger på fremtidens problemstillinger, ifølge nho.no.
I den anledning ble Global Future, NHOs talentmobilseringsnettverk av høyt utdannende flerkulturelle, nylig invitert til bedriften og tatt i mot av konsernsjef Tom Nysted. Han orienterte om konsernets strategi fram mot 2015. 

– Energibransjen er i rask utvikling og Agder Energi planlegger betydelige investeringer i årene som kommer. Det vil åpne spennende karrieremuligheter i selskapet, sa Nysted.

Satser hardt

Rekruttering av nye medarbeidere til de ulike selskapene og dagens muligheter innen konsernet ble også presentert. Råd og tips til hvordan deltakerne kan synliggjøre egen kompetanse overfor bedriften ble også tatt opp.

– Bedriften planlegger å ta ut potensialet i et flerkulturelt arbeidsmarked fordi det vil bidra til å øke kreativiteten og finne gode løsninger på fremtidens problemstillinger, ifølge konsernledelsen til nho.no.