Lønner seg, utfordringene til tross

 
Foto: Claudio Castello
– Forskjellighet og mangfold er viktige ressurser i arbeidslivet, og et godt redskap når man vet når og hvordan det skal brukes, påpeker Bjørn Ekelund, administrerende direktør i Human Factors.
0Shares
Utrop ble i går invitert til seminaret “Mangfoldsledelse- nordisk forum for verdiskapning og innovasjon i det flerkulturelle arbeidsliv”, avholdt på Polyteknisk Forenings lokaler.
Et viktig spørsmål som ble diskutert er hvilke strategier og modeller man skal bruke i en mangfoldssituasjon på en arbeidsplass.
Bjørn Ekelund, som leder konsulentfirmaet Human Factors, og er organisasjonsforsker og psykolog, fremhever mangfold som viktig i en stadig mer kompleks og global jobbvirkelighet. Men da må den også brukes på riktig måte, sier han.
– For mye likhet og for mange forskjeller kan være like galt. Når og hvordan man skal bruke “ulikhetskompetansen”, og bruke rollen som f. eks kvinne, pakistaner eller fagperson vil være helt avgjørende for om en bedrift vil lykkes eller ikke med sin mangfoldsstrategi. For den mangfoldige arbeidstageren innebærer dette at han eller hun er komfortabel i sin rolle og sin unikhet, og kunne kommunisere og koordinere dette i forhold til jobbsituasjonen.

Flat struktur ønsket

Kan mange misoppfatninger mellom flerkulturelle arbeidstagere og norske ledere ha sitt utgangspunkt i at mange kommer fra kulturer som opplever den særnorske flate strukturen som fremmed og negativ?

– Vi i Norge er stolte over å ha brukt mange år på å skape et arbeidslivsmodell som andre land forsker på og kunne tenkt seg å ha. Jeg opplever de fleste nykommere tvert i mot som positive til flat sturktur, selv om det for noen kan være vanskelig å tilpasse seg. Her går det på å skape gode relasjoner og være tålmodige i læringsprosessen, sier Ekelund til utrop.no.

Større behov for mangfoldsfokus

Ekelund sier fremtidens norske arbeidsplasser vil trenge å investere i mangfoldsledelse.

– Jeg ser på dette som en stadig tydeligere trend. Arbeidslivet vil bli nødt til å ta ansvar og ha mer fokus på arbeidstageren, enkeltindividet og oppgaveløsning enn bare på profitten.