11 900 nye statsborgere

Flere kvinner enn menn fikk tildelt norsk statsborgerskap, og over en tredjedel av de nye statsborgerne var barn.
Norge fikk 11 900 nye statsborgere i 2010. Av disse utgjorde tidligere somaliske statsborgere den største gruppen, med over 1 500 personer.
0Shares
Antall overganger til norsk statsborgerskap i 2010 var på omtrent samme nivå som året før. Tidligere somaliske, irakiske og afghanske statsborgere var, som i 2009, de tre største enkeltgruppene som fikk norsk statsborgerskap. Personer med tidligere asiatisk statsborgerskap sto for 45 prosent av alle overganger i fjor. Tidligere afrikanske statsborgere utgjorde 27 prosent av overgangene mens 21 prosent av de nye norske borgerne kom fra europeiske land.
Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Siden 1977 – som er det første året vi har statistikk om overgang til norsk statsborgerskap – og fram til 2010 har nærmere 236 500 utenlandske statsborgere fått norsk statsborgerskap. De største enkeltgruppene når det gjelder overganger til norsk statsborgerskap i perioden 1977-2010, er tidligere statsborgere fra Pakistan (19 500), Somalia (15 000), Irak (14 700) og Vietnam (14 600).