Flere adopterte gutter fra Kina

Stadig flere kinesiske gutter adopteres i Norge.
Foto: flickr.com
Det ble gjennomført 528 adopsjoner i Norge i 2010. Andelen adopterte gutter fra Kina har økt betydelig de siste årene.
0Shares
Det ble gjennomført 353 utenlandsadopsjoner og 153 stebarnsadopsjoner i 2010. Det er like mange utenlandsadopsjoner som året før, mens antall stebarnsadopsjoner gikk en del ned, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. 
For Kina har andelen gutter de siste årene økt fra noen få prosent til nær halvparten av de utenlandsadopterte. Samtidig har det vært en nedgang i totalt antall adopterte barn fra Kina.
Like mange jenter og gutter adoptert fra utlandet

Flest utenlandsadopterte barn kom fra Kina, Colombia og Sør-Korea, slik det har vært tidligere år. Det var like mange jenter og gutter blant de utenlandsadopterte barna. Andelen av utenlandsadopterte gutter har økt de siste årene. To tredeler av barna var under tre år.
Færre stebarnsadopsjoner, flest i Akershus
I årene 2007-2009 var det over 200 stebarnsadopsjoner årlig. Av de stebarnsadopterte var 35 prosent under tre år, 23 prosent var i alderen 3-17 år, og 42 prosent var 18 år eller eldre. I 59 prosent av stebarnsadopsjonene var adoptivforelder stefar, i 31 prosent stemor og i 9 prosent av tilfellene en partner i partnerskap.
Flest adopsjoner er det i Akershus og Oslo, med henholdsvis 82 og 75 adopterte. Bak fulgte Hordaland og Rogaland, med henholdsvis 55 og 54 adopterte. Sogn og Fjordane og Finnmark var fylkene med færrest adopterte tilsammen i 2010.