– IRN bør bidra mer mot jødehets

Tina Shagufta Kornmo er blant grunnleggerne av nettverket LIM som nå ønsker forbud mot hijab i barneskolen.
Foto: NRK
Nettverket Likestilling, integrering og mangfold (LIM), oppfordrer Islamsk Råd Norge til å være mer aktiv  i kampen mot rasime og jødehets,
LIM reagerer sterkt på rapporter om jødehets i Osloskolen. Nå håper nettverket at Islamsk Råd Norge vil bidra i økende grad til å bekjempe antisemittismen, skriver banett.no.   
– Hets og trakassering på grunn av religion, etnisitet eller hudfarge er totalt uakseptabelt, og uforenlig med verdier vårt samfunn er bygget på, heter det i en uttalelse fra LIM.

Bør bekymre alle 

Profilerte LIM-figurer som Tina Shagufta Kornmo og Shakil Rehman skriver at omfanget av jødehets bør bekymre alle, og forventer at Islamsk Råd gjør sitt for å bidra til forebygging.

– Dessverre virker det som Islamsk Råd ikke har til hensikt verken å erkjenne eller ta problemet med jødehets på alvor. Generalsekretær Mehtab Afsar ønsker heller at det skal fokuseres mer på hetsen mot muslimer. Samtidig beskylder han representanter for Det Mosaiske Trossamfund for kun å være opptatt av jøder, skriver de to og viser til intervjuet med Afsar i Vårt Land onsdag.

Useriøst

I intervjuet sa Afsar at «hvis det er en minoritet som virkelig får gjennomgå, så er det muslimer», og mente at muslimske elever har det verre enn jødiske.– Slike useriøse og uansvarlige uttalelser bidrar han og Islamsk Råd til det motsatte av det som forventes av dem i en slik situasjon. Vi oppfordrer rådet til å revurdere organisasjonens tilnærming til dette spørsmålet for at de ikke skal miste troverdighet i samfunnsdebatten, skriver Kornmo og Rehman til Vårt Land.

Alle bør bidra

– Alle har en oppgave å gjøre når det kommer til dette problemet i Norge, sier Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter.

Hun mener at IRN på lik linje som alle andre organisjasjoner må bidra mot antisemittisme. 
– Antisemittisme i Norge er noe vi ikke tar alvorlig, det eksisterer, og skolebarn med jødisk er sterkt utsatte. Det er særlig ignorert fordi storsamfunnet tenker at det “ikke er så farlig og at det ikke finnes”.

Palestina-konflikten påvirker

Hun forteller at situasjonen i mellom Israel og Palestina påvirker jøder i Norge fordi det er stor støtte til Palestina i Norge.

–  Vi ser at amerikanske jøder på besøk i Norge er bekymret for den ensidige fremstillingen av konflikten i norske medier. Det hender også at konflikten blir tatt opp i undervisning på skolen, der kanskje den eneste eleven med jødisk bakgrunn opplever å måtte ta støyten for konflikten, sier hun.

Likevel skal det norske storsamfunnet skal være forsiktig med å gjøre kun norske muslimer ansvarlige.
– Storssamfunnet må anerkjenne at det er et problem fordi antisemittisme eksisterer i Norge i dag og ikke bare i norske muslimske kretser. Vi kan ikke bare legge skylden på en annen minoritetsgruppe slik som det har blitt gjort med overfallsvoldtektene i Oslo. Og derfor er det like viktig at Islamsk Råd tar ansvar og jobber for holdningsendringer, avslutter Partapuoli.