LIM-talsmann reagerer positivt på Dialogomat

 
Foto: Privat
Talsmann for nettverket LIM (Likestilling, integrering og mangfold), Shakeel Rehman (bildet), er glad for at både majoritet og minoritet bryr seg om verdier som ytringsfrihet og demokrati. 
Inkluderingsutvalget lanserte tidligere i år Dialogomaten, et nettbasert meningsforum, hvor befolkningen kunne komme med innspill. Utrop har fått eksklusiv tilgang til tallmaterialet fra utvalget.
På spørsmålet om hvilke verdier man anså som viktigst i dagens Norge svarte et solid flertall ytringsfrihet og demokrati. Flesteparten var også enige i at krav til innvandrerbefolkning om at man skal tilpasse seg norsk lov og lære seg språket er viktig å få til for å få en god integrering. Et klart flertall mente også at utvikling av parallellsamfunn må forhindres. Majoritetsbefolkningen bør ikke være redd for å stille krav til nykommere, men bør også bidra med toleranse og tålmodighet, kom det frem i mange av svarene.
Sunne verdier

LIM-talsmann Shakeel Rehman har også fulgt med og sett på statistikken. Norsk-pakistaneren sier seg fornøyd med å se at verdier som f. eks demokrati kom høyt opp på lista.

– Vi må ha et samfunn som ivaretar folks rett til å praktisere og uttrykke sine holdninger innenfor loven og det gir ytringsfrihet og demokrati rom for.
Han sier seg optimistisk på det fremtidige flerkulturelle Norges vegne.
– Vi i Norge har gode muligheter for å lykkes med å skape et godt flerkulturelt samfunn fordi vi allerede har et godt fundament for harmonisk mellommenneskelig samspill pga høyt aktede verdier som likestilling og respekt for mennesket. Sprer vi disse verdiene videre slik deltakerne i “dialogomatforumet” gjør så finner menneskene hverandre uansett bakgrunn, sier han til utrop.no.